Groen! legt strijd tegen armoede op tafel van Elio Di Rupo

26/05/2011 - Persmededeling

Naar aanleiding van de nieuwe Armoedebarometer met cijfers over de armoede in Vlaanderen, vraagt Groen! concrete maatregelen om de armoede aan te pakken. De partij stelt dit als voorwaarde voor haar deelname aan een nieuwe regering. "Politici sluiten al te vaak de ogen en bewijzen de strijd tegen de armoede enkel lippendienst. De tijd is gekomen om echte beleidsmaatregelen te nemen, zeker om kinderen toe te laten uit de vicieuze cirkel van armoede te breken", zegt Groen! Kamerlid Wouter De Vriendt.

De groenen kijken daarvoor naar de regering van lopende zaken. "Een regering in lopende zaken die kan optreden in Libië, kan ook de armoede aanpakken", vindt De Vriendt. De partij richt de blik ook nadrukkelijk naar formateur Elio Di Rupo (PS). In reactie op de stijgende armoedecijfers, zal Groen! alvast twee prioritaire zaken op de tafel van formateur Di Rupo leggen:

  • Verhoging minima, zoals leefloon en pensioenen, tot boven de Europese armoededrempel. Op dit moment ligt de armoededrempel op 993 euro voor een alleenstaande, terwijl het leefloon slechts 740 euro bedraagt. Zonder een waardig inkomen is het voor mensen onmogelijk om uit de armoede te ontsnappen.
  • Verlaging lasten op arbeid, in de eerste plaats voor de lagere lonen, waardoor meer werk zou moeten gecreëerd worden voor deze doelgroep.

Extra financiering voor onder andere de strijd tegen de armoede willen de groenen halen uit een rechtvaardige bijdrage van de energiesector (opbrengst 1,25 miljoen euro) en uit een herziening van de notionele interestaftrek (opbrengst 1,37 miljoen euro).

Een sterk sociaal programma is voor Groen! een voorwaarde om tot een nieuwe regering toe te treden.

Wouter De Vriendt

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012