Prijsstijgingen op komst: bescherming van de koopkracht is nodig

03/03/2011 - Persmededeling

Wouter De Vriendt (Groen!) ondervroeg premier Yves Leterme over de aangekondigde prijsstijgingen. Het Planbureau kwam begin deze week immers met nieuwe cijfers die wijzen op grote prijsstijgingen dit jaar. De prognose van 2,7 procent inflatie werd bijgesteld naar 3,3 procent. Iedereen zal dit voelen, maar zeker de mensen met een laag of gemiddeld budget voelen prijsstijgingen als het gaat om basisbehoeften, zoals energie, voeding of de huurprijzen. Omdat deze producten nu eenmaal een grote hap uit hun budget nemen.

Als Groen! ziet hoeveel de federale regering uitgaf aan armoedebestrijding in het Europese Jaar Armoedebestrijding (2010), slaat de schrik om het hart. Wouter De Vriendt ontving het antwoord op een schriftelijke vraag aan Staatssecretaris Courard en de optelsom van armoedemaatregelen in 2010, het Europese Jaar tegen de Armoede, is 5,65 miljoen euro. Dat volstaat zelfs niet om een halve dag de pensioenen in ons land uit te betalen.

De koopkracht komt onder druk te staan en dat is een probleem waarvoor Groen! aandacht vraagt. Buiten de muren van het Parlement en de perikelen van de Wetstraat is er ook nog een realiteit, een realiteit waarin vele mensen het moeilijk hebben om rond te komen. Onze vraag is wat deze regering in lopende zaken zal doen om de impact van de prijsstijgingen beperkt te houden en om de koopkracht van de mensen te beschermen.

Het is voor Groen! hoe dan ook uiterst belangrijk dat de indexering van de lonen en uitkeringen behouden blijft. De indexering verrekent prijsstijgingen door in loonstijgingen, wat een essentiële buffer is en een middel van sociale rechtvaardigheid.

De voorbije dagen kreeg een aantal sociale en groene voorstellen in het parlement een parlementaire meerderheid achter zich. De Commissie Handelsrecht keurde een olijfboommeerderheid de invoering van quota voor de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven goed. Een paarsgroene meerderheid keurde in de Commissie Leefmilieu de resolutie van Ecolo-Groen! voor een verhoging van de Europese klimaatdoelstelling.

Groen! en Ecolo hebben een aantal wetsvoorstellen klaar die de koopkracht van de gezinnen versterken. We vragen steun van de andere partijen voor ons wetsvoorstel dat de evolutie van de huurprijzen reguleert en ons wetsvoorstel dat de uitkeringen en pensioenen optrekt . Onze pensioenen behoren tot de laagste in Europa. Dit parlement kan zijn werk doen, ook als wetsvoorstellen financiële repercussies hebben.

Wouter De Vriendt

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012