Kop van t Sas: Groen! verleent steun aan actiegroepen

19/01/2011 - Persmededeling

De actiegroepen rond de zeilverenigingen en de buurtbewoners hebben beslist om een procedure op te starten bij de Raad van State om het RUP Kop van 't Sas (Bredene) te laten schorsen en vernietigen. De actiegroepen kunnen rekenen op de steun van Groen!. De groenen hebben het voorbije jaar in alle stilte informatie verzameld en experts aangezocht om dit dossier grondig te bestuderen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen!) stelde reeds een parlementaire vraag aan Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters (N-VA). In de nabije toekomst plant Groen! verdere acties, zowel op lokaal als Vlaams niveau.

De gemeente Bredene plant in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) hoogbouw aan de oevers van de spuikom van Oostende tot 40 meter hoog met 13 verdiepingen. Deze woontorens zullen echter nefaste gevolgen hebben voor de zeilsport en zijn een bedreiging voor de leefbaarheid van de omliggende woonwijken. Zo is er niet onderzocht wat voor effect dit zal hebben op de mobiliteit voor de wijk aangezien er slechts één weg is waarlangs het verkeer weg kan, nl. de Prinses Elisabethlaan (N9). Tevens is het heel erg onduidelijk hoe de toekomst van de zeilsport op de Spuikom eruit ziet. Uit vergelijkbare dossiers blijkt dat hoogbouw wel degelijk een effect heeft op de wind en het voor zeilers heel moeilijk zal zijn om hun sport nog uit te oefenen. Het gemeentebestuur heeft echter nagelaten om hier rond een serieuze studie uit te voeren. Nochtans blijkt uit een nota over de toekomst van de Spuikom uit 2003 dat hoogbouw waarschijnlijk negatieve effecten zal hebben voor de zeilsporten op de Spuikom. Huidig schepen van Ruimtelijke Ordening, Eddy Gryson, maakte deel uit van de beheerscommissie voor de Spuikom die deze nota mee heeft opgesteld. Nu laten diezelfde schepen en de rest van het gemeentebestuur echter een heel ander geluid horen. Vlaams Minister Philippe Muyters suggereert in zijn antwoord op Dirk Peeters dat een buitenlands studiebureau kan worden aangezocht.

Groen! stelt zich heel wat vragen bij de manier waarop dit RUP erdoor geduwd werd door het gemeentebestuur. Er was veel te weinig inspraak. Minister Muyters stelt in zijn antwoord dat inspraakprocedures wel degelijk door de gemeente Bredene hadden kunnen worden georganiseerd.

Dit RUP is vooral op maat gemaakt van de bouwpromotoren, zonder oog te hebben voor zowel de zeilsport als de buurtbewoners. Het Bredense gemeentebestuur is duidelijk te kort geschoten en heeft meer oog voor het winstbejag van de projectontwikkelaars dan voor de belangen van haar inwoners. Voor Groen! is dat onaanvaardbaar.

Wouter De Vriendt
Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid

Joerie Van Damme
Groen! Bredene
0489/003 581

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012