SP.A-voorstel probleemjongeren naar leger sturen achterhaalde oplossing

20/01/2011 - Persmededeling

"Het probleem van moeilijke jongeren is complex en heeft weinig baat bij simplistische voorstellen op basis van achterhaalde opvoedingsmodellen", stelt Groen! Kamerlid Wouter De Vriendt: "Investeren in kwaliteitsvol onderwijs en een sterke welzijnssector is nodig als we het aantal probleemjongeren willen doen afnemen en indien er nood is aan bijsturing, die ook met kennis van zaken te kunnen geven."

"Biedt het leger nu echt het geschikte kader om jongeren opnieuw op het rechte pad te helpen?", vraagt De Vriendt zich af. Daarvoor is wel iets meer nodig dan een disciplinekuur. De nodige pedagogische omkadering is in het leger niet voorhanden. Een moderne samenleving werkt met moeilijke jongeren in plaats van ze weg te steken in legerkazernes.

Bovendien heeft het leger zelf een andere taak dan moeilijke jongeren heropvoeden. Een kleiner, performanter leger krijg je niet als het leger ook nog eens babysit moet spelen. Militairen zijn hier niet voor opgeleid. Het leger is voor duizenden mensen een job, het mag geen straf zijn. Een keuze voor het leger moet een positieve keuze zijn.

"Als we probleemjongeren echt willen helpen, zouden we beter investeren in kwaliteitsvol onderwijs en een sterke welzijnssector die de problematiek tenminste met kennis van zaken kan aanpakken. Noch voor het leger zelf, noch voor de jongeren is dit SP.A-voorstel een goede zaak. Wij zullen het in het parlement dan ook niet steunen", besluit De Vriendt.

Wouter De Vriendt,
Federaal Volksvertegenwoordiger

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012