Groen! wil geen logies in het provinciale domein het Zwin

10/01/2011 - Persmededeling

Het Zwin is en blijft één van de belangrijkste en grootste natuurgebieden langs de Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse kust. Tevens betekent het voor de streek een toeristische trekpleister.
De Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest willen samen met de gemeente Knokke-Heist het natuurtoerisme van de Zwinstreek versterken door het beter uitspelen van de aanwezige troeven. Het is dan ook de ambitie om, in samenwerking met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaamse Gewest en de Zeeuwse betrokken overheden gemeente Sluis en provincie Zeeland, een belangrijk eigentijds natuurtoeristisch centrum te realiseren, als een nieuwe topattractie van de kust. Vorig jaar zijn er in een eerste fase 5 kandidaat ontwerpers aangeduid. De prijsvraag omvat de opmaak van een voorontwerp voor het Zwin Natuurcentrum, met natuurtoeristisch attractieaanbod en toeristisch onthaal, en voorzien in 2013. Daarnaast betreft de wedstrijd ook elementen van ruimere integratie van het Zwin Natuurcentrum in de Zwinstreek. De wedstrijd vormt een uitdaging voor ontwerpers in multidisciplinair teamverband. De ontwerpopgave omvat natuurinrichting met vogelhuisvesting, duurzame architectuur en tentoonstellingsbouw.

Tijdens de begrotingsbesprekingen van oktober 2010 heeft de provincieraadsfractie van Groen! opnieuw hun bezorgdheden geuit over het eventuele integreren van een jeugdhotel in het natuurtoeristisch centrum. Maar ook de initiële doelstelling dat door het bundelen van de krachten ertoe zal bijdragen dat in eerste instantie een verhoging van de natuurbescherming in het gebied zal teweegbrengen. Vandaar dat de ontpoldering die in de Zwincommissie is overeengekomen al een absolute noodzaak is. In 2de orde zal de uitbouw van het aspect natuureducatie bijdragen tot het maatschappelijk draagvlak. Door echter volop de recreatieve kaart en bijhorende economische wetmatigheden te trekken gaat het de verkeerde richting uit.

De Groen! provincieraadsfractie vreest dat we straks niet enkel jeugdlogies zullen krijgen in het Zwin, maar dat tijdens de vakantieperiodes deze logiesmogelijkheden ook voor de grote markt zullen worden opengesteld onder het mom van een verhoging van de exploitatie-inkomsten.
Voor de Groen! provincieraadsfractie is dit meer dan een brug te ver.

Marc Vanpaemel
Provincieraadslid Groen!
0475 24 27 57

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012