STOP de Carrousel, de buurt is Stevan beu

19/10/2010 - Persmededeling

Groen! verzet zich tegen weer maar eens een poging om het stort langer open te houden.

Op 14 april 2009 voerde Groen!, samen met oud minister Vera Dua en de buurtbewoners actie in Lendelede, naar aanleiding van een zoveelste poging van stortplaatsuitbater Vandeputte om de stortactiviteiten in deze gemeente te bestendigen. Als minister besloot Dua dat het na 2006 al eens welletjes was en dat het stort moest sluiten. Maar haar opvolgers (Kris Peeters met name) dachten er anders over, en de exploitatie werd verlengd tot eind 2011. De protestactie in 2009 was succesvol. Een negatief advies van de gemeente en een negatieve beslissing van de deputatie gaven hoop dat het stort uiteindelijk toch zou sluiten.

Maar de carrousel is weer aan het draaien. opnieuw wordt een vergunningsaanvraag ingediend, voor opnieuw vier jaar extra stortactiviteit. opnieuw moeten de buurtbewoners mobiliseren en opnieuw is de leefbaarheid van de buurt onzeker. Terwijl de mensen al jaren uitkijken naar het moment waarop dat stort uit het centrum van hun gemeente zou verdwijnen.

Vandaag wordt op parlementair vlak discussie gevoerd over de te lange procedures voor onder meer milieuvergunningen. Men wil beletten dat betrokken burgers vergunningen te veel zouden afremmen. Maar wie is er vandaag in het voordeel? Een bedrijf als Stevan, dat steeds maar weer dossiers kan indienen, of de buurt die zich dan iedere keer moet verweren. Het is een uitputtingsslag van het grote geld tegen de gewone burgers, in de hoop dat deze uiteindelijk de strijd zouden staken. Maar Groen! kiest resoluut de kant van de burgers, en wil ze, net als de vorige keren, ook in deze strijd weer steunen.

We vrezen voor vier extra jaren van hinder, impact op de dynamiek van het grondwater, voortdurende landschapsschade en (kans op) vervuiling en milieuschade.

De bedrijfsvoerder heeft vooral commercieel belang bij het maken van het gat, en helemaal niet bij het winnen van de klei. De klei is immers van inferieure kwaliteit. Er bestaat geen of onvoldoende markt voor. Het vullen van het gat met afval is echter wel lucratief. We geloven dus helemaal niet de redenering dat het stort moet openblijven om de putten gevuld te kunnen krijgen:

  • Ten eerste is er helemaal geen gebrek aan aanvoermateriaal. De exploitant krijgt er een goede prijs voor. Hij weet echter verduiveld goed dat tussen nu en vier jaar de verwerkingscapaciteit voor slib in Vlaanderen zal afnemen en de prijzen voor verwerking dus zullen stijgen. Zijn plan is om zo lang mogelijk capaciteit aan te bieden, om volop te speculeren op nog hogere prijzen in de komende jaren.
  • Ten tweede, zelfs als er onvoldoende afval zou zijn om tegen 2011 de putten te vullen, dan nog beschikt de exploitant over voldoende voorraden onverkoopbare klei, die hij gerust en zonder milieuschade kan gebruiken om de putten toch te vullen.

Uiteraard wil Vandeputte de klei liever elders storten, of permanent in opslag houden. Hij gaat dan voorbij aan de Europese Stortrichtlijn 1999/31/EG, artikel 2 punt g - 4 en 5, die opslag langer dan drie jaar verbiedt. Uiteraard wil hij liever zo lang mogelijk maximale winst halen uit de putten die hij gegraven heeft, dan dat hij ze nog voor eind 2011 zou afwerken.

Groen! keert zich tegen een verwerpelijk poging van Stevan om speculatie en winstbejag te laten voorgaan op het belang van de Lendeledenaren. Het is perfect mogelijk de putten voor eind 2011 volledig te vullen. We adviseren om het einde van de activiteit in 2011 samen te laten gaan met een volledige herstel van het profiel, zodat op een geïntegreerde wijze het plan voor landschapsherstel en bebossing kan gerealiseerd worden.

Namens Groen! West-Vlaanderen

Mike Van Acoleyen,
Voorzitter
0472 60 92 88
Mike.vanacoleyen@groen.be

Carlo Herpoel
secretaris
0496 60 82 38
Carlo.herpoel@groen.be

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012