Westhoek Werelderfgoed ?

12/10/2010 - Persmededeling

WesthoekMinister Bourgeois plooit voor blinde bedrijfswereld en landbouw.

Bourgeois komt terug op zijn plannen om de hele frontstreek voor te dragen als Unesco-werelderfgoed. Hij zal wel een aantal relicten en lieus de mémoires, na Vlaamse bescherming, voordragen. Kortom, het is een stevig gereduceerd voorstel. Dat doet hij onder druk van de bedrijfswereld en de landbouw. Jammer, want de Westhoek mist een reuzekans om, mits opname van de frontzone op die lijst, nog meer mondiale erkenning te krijgen en van daaruit haar eigen ontwikkeling vorm te geven.
Bij Bourgeois is er een grote dubbelzinnigheid. Hij wil er wel voor gaan maar wordt zeer sterk afgeremd door collega's om niet te hard door te rijden. Daardoor dreigt hij noch mossel noch vis over te houden. Het afgezwakte project mist de wervende kracht van het grote verhaal, dat ook een maatschappelijk belang heeft. Het gaat niet alleen om materieel erfgoed, maar ook om mentaal erfgoed.

"Er leeft nog altijd hetzelfde misverstand - een vooroordeel - alsof erfgoed economische ontwikkeling zou tegengaan en bemoeilijken. Dat is niet zo," aldus Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen!. "Het is jammer en cynisch om het te moeten zeggen, maar vandaag is net het oorlogserfgoed de grote toeristische troef van dezelfde Westhoek, samen met het landschap. Ze gaan onvermijdelijk samen. We moeten van dat misverstand af."

"Bourgeois ontgoochelt. Hij komt uit een politieke familie, die de erfgoedzorg een warm hart toedraagt. Zijn voorgangers hebben er veel voor gedaan. Die traditie zet hij niet verder." vult Caron aan. Groen! roept Bourgeois op om een beetje koppig en een beetje moedig te zijn en dat schijnbare misverstand alstublieft te ontzenuwen.

Bart Caron (0477 495810)
Vlaams Parlementslid Groen!

Kathleen Bevernage
Streekverantwoordelijke Groen! Westhoek

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012