Groen! is opgelucht over wijze beslissing provinciale deputatie geen gifstort in Kortemark

07/09/2010 - Persmededeling

Midden de verkiezingscampagne trok Groen! tijd uit om het dossier Silvamo in Kortemark van nabij op te volgen. De folders en het deur-aan-deur gaan werden even opzij geschoven, want dit dossier lag haar na aan het hart. De partij is daarom verheugd dat het stevige dossier dat ze tegen deze milieuvergunningsaanvraag had voorbereid, heeft geholpen om alvast in eerste aanleg de vergunning tegen te houden.

Kort gezegd had Groen! volgende bedenkingen bij de aanvraag: er is geen extra gifstort nodig. In Vlaanderen bestaan er reeds vier stortplaatsen voor gevaarlijk bedrijfsafval, en die voldoen best. Er is volgens cijfers van OVAM nog voldoende stortcapaciteit voor deze afvalstoffen, in totaal 6,5 miljoen ton. Silvamo hoeft geen vergunning te krijgen om gevaarlijk afval te storten enkel omdat dit goedkoper is dan verbranden. De plaats in Kortemark is ook bijzonder ongeschikt, niet te vergelijken met de Antwerpse en Gentse havengebieden, of met de concentratie van afvalverwerking in Houthalen, vaar de andere gifstorten liggen. En tenslotte werden de alternatieven niet onderzocht. In het dossier zat een onvolledig milieu-effecten-rapport waaronder een nul-scenario (geen stort) nooit onderzocht werd.

Groen! was er niet over te spreken dat het welzijn van de inwoners van Kortemark zou afgewogen worden tegen het geldgewin of het economisch belang van de afvalgroep Shanks. Maar ze voelt zich vandaag gesteund door de beslissing van de deputatie die ook neen zegt tegen het gifstort. Het storten van niet gevaarlijk afval in de tijd wordt beperkt. Storten blijft vaak de slechtst mogelijke oplossing, ook al kan dit bijzonder lucratief zijn. De partij laat dit dossier niet los. Als er in beroep gegaan wordt tegen de beslissing van de deputatie, dan kunnen de Kortemarkers steeds op Groen! rekenen om dit dossier opnieuw ter hand te nemen.

Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West-Vlaanderen
Carlo Herpoel, secretaris Groen! West-Vlaanderen
Kathleen Bevernage, streekverantwoordelijke Groen! Westhoek
Bart Caron, Vlaams parlementair

Contact: Mike Van Acoleyen, 0472 60928

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012