Groen! pleit voor wijze oplossing voetbalstadion... maar ziet politici die hun verantwoordelijkheid afschuiven

26/08/2010 - Persmededeling

De Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening heeft advies uitgebracht over de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge. De bouw van een voetbalstadion in Chartreuse is een onderdeel van dat advies, maar is eigenlijk slechts een klein onderdeel.
"Welk spel wordt hier gespeeld?" vraagt Groen! zich af. Bart Caron, Vlaamse volksvertegenwoordiger kreeg namelijk bij de Vlacoro te horen dat het advies nog niet helemaal klaar is en pas volgende week kan worden vrijgegeven. Enkele leden van de Vlacoro die wonen in het Brugse, konden het lekken blijkbaar niet laten. Welke belangen spelen hier? Willen sommigen olie op het vuur gieten? Of op de golven?
Groen! wil pas ten gronde een standpunt innemen als het de documenten kan bestuderen, en dat kan pas nadat ze zijn vrijgegeven. Minstens even belangrijk is de vraag of de Vlacoro ook negatief is over de plannen voor een hoofdkwartierenzone in de Chartreuse.
Groen! ziet vooral politici uit de Brugse meerderheid die de verantwoordelijk naar elkaar en naar de Vlaamse overheid afschuiven.

Groen! blijft bij zijn oorspronkelijk standpunt dat de inplanting van het Club en Cercle Bruggestadion in de Chartreuse weinig onderbouwd, onrealistisch en onwenselijk is. Het door RESOC ingediende plan lijkt op een document pro forma, omdat dit nu eenmaal moest en men de supporters wou sussen. Het is die zwakke onderbouw die volgens onze bronnen nu heeft geleid tot dit negatief van Vlacoro. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.

De problemen met dit dossier zijn talrijk.
Er is vooreerst geen draagvlak voor dit project. Naast het gemeentebestuur van Zedelgem verzetten zich zowat de helft van de aangesproken gesprekspartners (cf. RESOC-studie) zich tegen het voorstel. Naar hen werd blijkbaar wel geluisterd door de Vlacoro.
Daarnaast blijkt er geen enkele rechtszekerheid voor de uitvoering van het project. RESOC stelde voor aan de minister om vlug een GRUP te maken nog voor de afbakening van het stedelijk gebied er is. Met andere woorden de procedure moet omzeild worden om een rechtszekere realisatie te verkrijgen. Mocht de Vlaamse regering het negatief advies van Vlacoro naast zich neerleggen, dan zal de regering dat buitengewoon goed moeten argumenteren. Het levert in elk geval munitie om de beslissing aan te vechten bij de Raad van State - wat wij dan ook zullen doen.

Merkwaardig genoeg schuiven de politici van de meerderheid graag de bal naar elkaar door, terwijl ze zelf mee hebben gekozen voor deze piste. óf de procedure is te verlammend aldus Open VLD - in de oppositie in het Vlaams parlement - óf het gaat om een keuze van de Vlaamse regering aldus de burgemeester, terwijl de CD&V-fractie in de Brugse gemeenteraad zelf koos voor de locatie Chartreuse, óf er wordt gewaarschuwd voor een juridisch steekspel, óf er stonden fouten in het dossier van de Vlaamse regering aldus de RESOC-voorzitter, terwijl hij maar al te graag de opdracht aanvaardde. Alle actoren willen de schuld op de schouders van anderen laden. Flauwekul: ze kozen zelf voor deze richting.

De mobiliteit van en naar het stadion is ongetwijfeld ook een element dat mee heeft gespeeld in dit negatieve advies. Reeds eerder maakte de Brugse mobiliteitscel brandhout van het voorgestelde aantal parkeerplaatsen, het aantal passagiers per wagen, de cijfers rond openbaar vervoer én die van fietsgebruik. Daarnaast moet er voor miljoenen aan bijkomende infrastructuur worden aangelegd, gelden die nergens zijn toegezegd.

Groen! wenst Club en Cercle een mooie voetbaltoekomst toe, en staat achter de kandidatuur voor WK-wedstrijden in 2018 in Brugge. Net daarom kiezen we voor een realistische, haalbare optie. Als het huidige doodgeboren amateurisme met de Chartreusesite de maatstaf is voor het nieuwe project, hoe kunnen we dan ooit hopen om een organisatie als het WK naar hier te halen? Wij zouden (blijven) kiezen voor een realistische uitbouw van het Jan Breydel-stadion. Het is de beste, zo niet de enige juridisch, financieel en planmatig haalbare (en ecologisch meest logische) mogelijkheid om een kans te maken op het WK en voor de verdere uitbouw van de clubs. Maar ja, we hebben de indruk dat sommigen liever helemaal niets willen realiseren...

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger,
Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge,
Martine De Meester, gemeenteraadslid Zedelgem,
Geert Vercruyce, gemeenteraadslid Oostkamp

Contact: Bart Caron, 0477 495810.

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012