Westhoek wél werelderfgoed

08/08/2010 - Persmededeling

UNESCOGroen! reageert verbaasd op de negatieve reacties op het voorstel.

Zowel de conferentie van Westhoekburgemeesters als de partij LDD reageren negatief op de ambitie van de Vlaamse Regering om het Westelijk Front van de Eerste Wereldoorlog te laten erkennen als UNESCO werelderfgoed. Groen! begrijpt dit niet, en gaat helemaal niet akkoord met de aangedragen argumenten. Werelderfgoed moet gekoesterd worden. Elke kans om bij te dragen aan het behoud van ons collectief geheugen moet aangegrepen worden. Het mag niet alleen vanuit het standpunt van winstbejag op korte termijn worden benaderd.
Groen! pleit voor de erkenning als werelderfgoed, en draagt daar drie belangrijke redenen voor aan. Ten eerste, het cultuurhistorisch belang van de Westhoek kan moeilijk overschat worden. Dit is één van de belangrijkste landschappen uit onze geschiedenis, en daarbij durven we zelfs verder te kijken dan enkel de Eerste Wereldoorlog. Ten tweede, die oorlog is de eerste mondiale slachtpartij op industriële schaal. Dit mag nooit vergeten, of nooit geminimaliseerd worden. Uit respect voor de gesneuvelden maar ook uit zuiver pacifistische overwegingen. Ten derde, de Westhoek heeft haar landschap broodnodig, om louter economische redenen. Niet alleen de Engelse bezoekers, maar ook meer en meer Belgische vinden de weg en dragen bij aan de toeristische ontplooiing van de Westhoek. Vlaanderen ligt bezaaid met verkwanselde landschappen, opgeofferd aan willekeurig gegroeide bedrijven of lukraak ingeplante industrieterreinen. Ambachtelijke nijverheid is echter niet de enige vorm van economie die er toe doet. De Westhoek speelt beter zijn grotere economische troefkaarten uit en die liggen in haar landschap en de aantrekkelijkheid ervan. En ook de landbouw heeft baat bij een behouden landschap. De tijd van egalisatie en schaalvergroting is voor de moderne boer voorbij. Hij moet meer en meer nevenactiviteiten zoeken en diversifiëren; hoeveproducten, hoevetoerisme, natuurbeheerscontracten enzovoort... Bij het uitkleden van het landschap heeft hij mogelijk vandaag een klein voordeeltje, maar de schade is onomkeerbaar. Zijn overleven morgen hangt af van een rijk en gediversifieerd landschap.

De Westhoek Werelderfgoed, dat is geen tweede bokrijk. Integendeel, dat is een bewuste keuze voor een dynamische en leefbare toekomst, en een dam tegen de vervlakking. Groen! is pro, omdat korte termijndenken op economisch vlak niet de enige toetssteen voor beleid mag zijn, maar ook en vooral omdat de enige economie van de toekomst er één kan zijn in harmonie met zijn omgeving.

De Westhoekburgemeesters vrezen voor het aan banden leggen van de uitbreiding voor landbouw en industrie. En de andere troef van de Westhoek 'Natuur en open ruimte'... oei even vergeten! Voor wat betreft landbouw : zou het niet beter zijn om een grotere ondersteuning te geven aan bestaande familiale bedrijven om de overschakeling naar biologische landbouw te kunnen maken. Met de groeiende vraag van de consumenten naar bioproducten zou dit pas een troef zijn voor de landbouw in de Westhoek. En voor wat betreft plaats voor uitbreiding industrie : het zou interessanter zijn om de leegstand op te vullen die er nu al heerst denk maar aan de site van ex- Lernout en Hauspie waar nog plaats is voor heel wat bedrijven en bedrijfjes.

Kathleen Bevernage, streekverantwoordelijke Groen! Westhoek 0472832549
Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger Groen! 0477495810
Mike Van Acoleyen, provinciaal partijvoorzitter Groen!
Carlo Herpoel, provinciaal secretaris Groen!

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012