Spoor 13: naar een duurzame economie in West-Vlaanderen

02/06/2010 - Persmededeling

Wouter De Vriendt, Geert Lambert en Bart Caron: proloog voor de Groen!-Ecolo treinreis doorheen het land voor een duurzame economie

Woensdag 2 juni reizen Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en Ecolo-voorzitters Jean-Michel Javaux en Sarah Turine met de trein door België. Lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen Wouter De Vriendt start de proloog in Oostende, over Brugge, naar Gent. Aan de verschillende stations komen persmomenten die de voordelen van meer duurzame economie voor België en haar regio's aantonen. Tijdens de treinrit ondertekenen de kandidaten een charter: 10 afspraken met de burger voor een meer duurzame economie.

Groen! en Ecolo engageren zich om in de legislatuur 2010-2014 een duurzame economie op de rails te zetten. De economische crisis, de werkonzekerheid en de slechte budgettaire situatie kunnen slechts opgelost worden met een sterke, groene en duurzame economie.

Een economie die in de toekomst nog leefbaar wil zijn, moet veel beter rekening houden met mens en milieu. Zo'n 'duurzame economie' gaat verstandig om met natuurlijke rijkdommen, bespaart op petroleumdollars, vervuilt niet langer de planeet en zorgt voor meer levenskwaliteit voor alle mensen.
Groen! en Ecolo willen samen die duurzame economie realiseren. Sinds 1983 bouwen beide ecologische partijen aan de toekomst. Tijdens de voorbije regeerperiode dienden Groen! en Ecolo samen 156 wetsvoorstellen in. Oplossingen voor de economische, communautaire en ecologische crisissen, vind je slechts door integer aan politiek te doen. Door een dialoog aan te gaan die uitmondt in een win-winsituatie voor beide gemeenschappen. Door samen echt werk te maken van armoedebestrijding, jobs en een duurzame economie. Want samen werken en leven stopt niet aan de taalgrens.

Met deze treinactie doorheen het hele land willen Groen! en Ecolo de dialoog aangaan met de burger en de treinreiziger over hun duurzaam economisch programma dat opgebouwd is rond hernieuwbare energie en productie, onderzoek en innovatie, mobiliteit en de zorgsector. Dialoog is wat ons bindt. Dialoog leidt tot oplossingen.

De West-Vlaamse Groen!en sluiten zich aan bij deze treinactie en leggen 5 West-Vlaamse voorstellen op tafel

1. Massaal investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie, betaald door het afromen van de woekerwinsten op de kerncentrales

Tegen 2030 besparen we 5,2 miljard euro door de overheidsgebouwen energie-efficiënt te maken. Dit zal tienduizenden jobs genereren in de bouwsector. De overheid geeft het goede voorbeeld en West-Vlaanderen moet haar deel van het werk doen. Wij willen dat de isolatie van alle overheidsgebouwen binnen enkele jaren gerealiseerd is.

Tegen 2020 moet 27% van onze energie hernieuwbaar zijn. West-Vlaanderen moet de ambitie hebben om een belangrijke rol te spelen op vlak van windenergie. Eenvoudigweg omdat we de provincie zijn met het meeste wind, zoals blijkt uit de windkaart van Vlaanderen. In onze provincie zijn windenergieprojecten het meest rendabel.

We willen daarvoor maximale uitbouw van windparken op de Noordzee. Er zijn momenteel zes concessies toegekend voor windparken, maar slechts een fractie daarvan is reeds uitgevoerd. De financiering ervan verloopt traag, omwille van de economische crisis. De overheid moet ervoor zorgen dat de offshorewindenergie-industrie hun plannen snel kunnen uitvoeren, en ervoor zorgen dat het hoogspanningsnet aangepast is om die stroom te vervoeren. Dit vereist ook de uitbouw van een grid, dat is een windenergienetwerk dat ervoor zorgt de elektriciteit die de windmolens op zee genereren, ook tot op het land geraken.

Daarnaast wil Groen! meer windmolens op het West-Vlaamse land. In de recent uitgebrachte visie 'Ruimte voor windturbineprojecten in West-Vlaanderen' wordt de doelstelling voor We Vlaanderen teruggeschroefd van 30 naar 25%. Dat is jammer, want er zijn mogelijkheden genoeg:

 • in de haven van Oostende en Plassendale de inplanting van een groot aantal windmolens.
 • in de Westhoek langs de A19
 • bij de solitaire windmolen in Zedelgem gezelschap twee extra exemplarenin Nieuwkapelle bij de bestaande molen
 • in Oekene de huidige rij verlengen, en molens in planten aan de overzijde van de autostrade
 • in Kortrijk ter hoogte van Evolis kan een inplanting aan de overzijde van de autostrade
 • de omgeving rond Staden (gekoppeld aan de grote diepvriesbedrijven)
 • langs de autsnelwegen in de wijde omgeving van Kortrijk (voorwaarde is afschaffing vliegveld van Wevelgem) en zeker langs de E403 ter hoogte van de industriezone Gullegem-Moorsele
 • op de Bekaert-site in Zwevegem
 • LAR-noord
 • in Waregem 4 windmolens (2 aan elke kant van de E17)

Daarnaast stellen we voor dat er zonnepanelen komen op de daken van alle grote openbare gebouwen zoals stadhuizen, Sociaal Huis, het concertgebouw van Brugge, de cultuurcentra, de openbare voetbalstadions enz...

Ten slotte zijn er in West-Vlaanderen en de directe omgeving nog enkele centrales die werken op steenkool, op stookolie, op palmoliepitten enz. Het gaat om de centrales van Harelbeke en Ruien. Die zijn verouderd en erg vervuilend. Ofwel moeten ze grondig worden aangepast om echte hernieuwbare energie te produceren, ofwel moeten ze dicht.

2. Investeren in een veilig, stipt, modern en klantvriendelijk spoor

West-Vlaanderen is niet meteen de geliefde dochter van de NMBS. Er zijn echter grote noden die traag of helemaal niet worden ingevuld:

 • verbeteren van de aansluitingen van de treinen tussen Poperinge/Ieper en het noorden van de provincie (Brugge, Oostende ...). Nu zijn de wachttijden zeer lang.
 • Verbeteren van de aansluitingen van Roeselare naar Gent.
 • Inzetten van meer (met een grotere capaciteit) en beter - nu rijdt daar verouderd materieel van meer dan 25 jaar oud - spoorwegmaterieel op de lijnen tussen Poperinge-Kortrijk-Brussel.
 • Versnellen van de lijn Kortrijk-Brussel. Enkele jaren geleden werd de verbinding 5 minuten langer dan voordien.
 • Vetere verbindingen van Rijsel (Lille) naar Kortrijk, Brugge en Oostende, in functie van aansluiting op de Eurostar en TGV-lijnen naar Engeland en naar Parijs en het zuiden.

3. De zorg en de sociale economie uitbouwen tot sterke economische sectoren, met aandacht voor zorgbehoevenden en wie niet meekan in de gewone economie

West-Vlaanderen heeft een vrij sterk uitgebouwde sociale economie. We willen dat behouden en waar het kan nog verder uitbouwen. Wat de zorg (welzijns en gezondheid) betreft, zullen de noden in de toekomst toenemen. Het gaat om noden aan infrastructuur, voorzieningen en personeel. We stellen voor dat er een West-Vlaams actieplan gemaakt wordt om te kunnen anticiperen op deze noden.

4. KMO's en landbouwers die produceren voor de markt dicht bij huis krijgen meer kansen en ondersteuning. Lokale afzetmarkten creëren blijvende jobs zonder milieubelastend transport

Als land- en tuinbouwprovincie bij uitstek - we hebben een grote productie - moeten we toch vaststellen dat er te weinig producten rechtstreeks van de producent naar de consument gaan.

Samen met de producenten, de veiling, enz. moeten we denken aan de uitbouw van lokale markten, boerenmarkten enz.

5. Onderzoeksinstellingen en bedrijven aanzetten tot vergroening en innovatie

Slechts 1,4 procent van het geld dat de Vlaamse overheid uitgeeft aan onderzoeksactiviteiten in hogescholen en universiteiten wordt besteed in West-Vlaanderen. Om dat te verbeteren kan een West-Vlaams Fonds voor Kennisgedreven Ontwikkeling worden opgericht. Ook Groen! ondertekende de nota van Gouverneur Paul Breyne waarin een visie op en toekomstperspectief voor het West-Vlaamse hoger onderwijs werd uitgeschreven. De nota over de toekomst van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen pleit o.a. voor een inhaalbeweging op het vlak van onderzoek in het hoger onderwijs. Groen! vindt dat hier onderzoek naar innovatie en vergroening prioritair moet zijn. We hebben met Howest een hogeschool die op dit terrein reeds toonaangevend is.

Daarnaast moeten de gemeenten en de provincie West-Vlaanderen inzetten op de vergroening van onze industriezones. We hebben ondertussen een aantal oude zones en leegstand. In plaats van steeds nieuwe open ruimte in te nemen, moet reconversie voorrang krijgen. Denk bijv. aan LAR-Noord, Stasegem, Bekaert-site in Zwevegem enz...

Ter info, het reisschema op woensdag 2 juni

Oostende proloog: met Wouter De Vriendt, Geert Lambert en Bart Caron: om 8u45 persmoment, om 9u14 trein naar Brugge.

Gent: kick-off om 9u30: lijsttrekker Oost-Vlaanderen Stefaan Van Hecke over een betere mobiliteit. Lijsttrekker West-Vlaanderen Wouter De Vriendt en lijstduwers Bart Caron en Filip Watteeuw pikken aan. Groen! voorzitter Wouter Van Besien en Ecolo-voorzitters Jean-Michel Javaux en Sarah Turine reizen de hele weg mee. In de verschillende stations worden zij vergezeld door lijsttrekkers, kandidaten en leden die aantonen wat groene economie voor ons land kan betekenen. (Vertrek: 10u15)

Brussel: aankomst trein 10u51 - persmoment 11u in Novotel Brussels of op Grasmarkt 120 : Lijstduwer opvolgers Senaat Staatssecretaris Bruno De Lille samen met Olivier Deleuze, Evelyne Huytebroeck en Christos Doulkeridis over meer duurzame energie

Namen: aankomst trein om 13u09 - persmoment om 13u15: Georges Gilkinet en Cécile Thibaut over een betere mobiliteit in het stationscafé

Luik: aankomst trein om 15u - persmoment om 15u10: Muriel Gerkens en Jacky Morael over meer hernieuwbare energie. Lijsttrekker Antwerpen Meyrem Almaci en tweede kandidaat Kristof Calvo pikken aan.

Leuven: lijsttrekker Leuven Eva Brems organiseert persmoment over duurzame innovatie en wetenschapsbeleid voor aankomst en stapt dan samen met en derde kandidaat op de Antwerpse lijst Ingrid Pira mee op de trein.

Mechelen: aankomst trein om 16u38 - slotpersmoment om 17u: lijsttrekker Antwerpen Meyrem Almaci en lijstduwer Mieke Vogels lichten gezondheidszorg en een duurzame bouwsector toe

Contact:
Wouter De Vriendt
Geert Lambert
Bart Caron

bijlagen:
flyer Spoor 13
charter Spoor 13
persmededeling Groen!/Ecolo Spoor 13
bekijk de reportage op Focus-WTV

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012