Groen! tegen gifstort Kortemark

29/05/2010 - Persmededeling

Tot 6 juni loopt het openbaar onderzoek voor een uitbreiding van de stortplaats in de putten Desimpel in Kortemark. Groen! heeft alle sympathie voor het actiecomité Gezond Kortemark en wil hen actief steunen bij de opmaak van een bezwaarschrift. Ook al is het volop campagneperiode, en heeft de partij het bijzonder druk, toch maakt Groen! graag tijd voor dit Vlaamse dossier. Het raakt immers aan de kern van haar doelstellingen, een gezonde leefomgeving en een verantwoorde groene economie.

Binnen het openbaar onderzoek wil Groen! drie elementen aandragen. Er is geen gifstort nodig, de plaats is bijzonder ongeschikt en de alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.

Er is geen extra gifstort nodig
In Vlaanderen bestaan er reeds vier stortplaatsen voor gevaarlijk bedrijfsafval; Indaver-Antwerpen en Indaver-Beveren in het Antwerps havengebied, OVMB in het Gents havengebied en REMO in Houthalen. Ieder jaar maakt OVAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij een overzicht op van de beschikbare stortcapaciteiten en publiceert ze dit op haar website. De boodschap is steeds : er is nog voldoende stortcapaciteit voor deze afvalstoffen, in totaal 6,5 miljoen ton. Ook merkt OVAM op dat er opmerkelijk minder gevaarlijk afval gestort wordt jaar na jaar, onder meer als gevolg van alternatieve verwerkingstechnieken.

Waarom wil Silvamo nv dan toch een vergunning aanvragen om gevaarlijk afval te storten? Heel eenvoudig, omdat dit goedkoper is dan verbranden. Silvamo is een dochter van Shanks uit Roeselare, een bedrijf gespecialiseerd in het voorbehandelen van gevaarlijke slibs en vloeistoffen, die het opwerkt om verbrand te kunnen worden in een gespecialiseerde afvalverbrandingsoven of in een cementoven. De prijs voor verbranden is gemiddeld 111,69 EUR/ton tot 120,11 EUR/ton, zegt OVAM. De prijs voor storten van gevaarlijk afval is 93 euro/ton, maar voor voorbehandelde afvalstoffen nog veel lager.

De enige reden waarom Kortemark een gifstort zou moeten dulden is dus het commercieel gewin van een groot afvalbedrijf. Het gaat lijnrecht in tegen de beleidsdoelstellingen. OVAM schrijft eveneens: "Het beleid kiest resoluut voor verbranden ten nadele van storten. Door middel van een restrictief vergunningsbeleid wordt de stortcapaciteit schaars gehouden." Een goede zaak, recycleren staat boven verbranden, verbranden staat boven storten. Groen! vraagt dat dit principe ook in de praktijk gerespecteerd wordt wanneer de vergunningsaanvragen voor stortplaatsen beoordeeld worden.

De plaats is bijzonder ongeschikt
Kortemark wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als Ďspecifiek economisch knooppunt buiten stedelijk gebied en buiten economische netwerkení. Concreet wil dit zeggen dat er inderdaad bedrijven van regionaal belang in Kortemark mogen gevestigd zijn. Maar Kortemark is niet te vergelijken met de grootschalige industriŽle zones aan de Antwerpse en Gentse havens, of met de concentratie van afvalverwerking in Houthalen. Een stort voor gevaarlijk afval is een bijzondere, zwaar milieubelastende vorm van industriŽle dienstverlening. De bestaande gifstorten zijn dan ook gevestigd ver van alle bewoning, in een sterke industriŽle context van nationaal belang. Kortemark ligt in de Westhoek, is niet ontsloten door een snelweg, een haven of een kanaal, zoals bij alle andere gifstorten. En de putten Desimpel liggen op een boogscheut van bewoning en op nog geen kilometer van het centrum van Kortemark.

Alternatieven niet onderzocht
Vooraleer een vergunning kan aangevraagd worden voor een stortplaats voor gevaarlijk afval moet een MER opgemaakt worden, een milieu-effecten-rapport. In feite een verplichte denkoefening om te weten waar men mee bezig is en wat de gevolgen kunnen zijn op het milieu. In zo een MER moeten alternatieven onderzocht worden, technische alternatieven, locatie alternatieven maar ook beleidsalternatieven waaronder een nul-scenario. Het huidige MER is een opsomming van alle technische maatregelen die genomen kunnen worden om de hinder te beperken. Maar dat is niet voldoende voor Groen! We willen ook een onderzoek naar een beleidsalternatief, een situatie waarin het gifstort er helemaal niet komt, en Vlaanderen doordoet met de vier storten die het nu al heeft. Er is geen enkele reden om milieuhinder te riskeren door een stort aan te leggen waar geen behoefte aan is.

Groen! zegt neen
Groen! is er niet over te spreken dat het welzijn van de inwoners van Kortemark zou afgewogen worden tegen het geldgewin of het economisch belang van de afvalgroep Shanks. De vergunningsaanvraag gaat lijnrecht in tegen de visie van OVAM om het storten te beperken, en tegen de beleidslijnen van Europa, en er is objectief geen enkele nood aan de stortcapaciteit. Tenslotte ligt de locatie veel te dicht bij het centrum en veel te ver van alle ontsluitingswegen. Groen! steunt dan ook het actiecomité en de burgers van Kortemark en dient zelf ook een bezwaarschrift in.

Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West-Vlaanderen, mike.vanacoleyen@groen.be
Kathleen Bevernage, streekverantwoordelijke Groen! Westhoek, kathleen.bevernage@groen.be
Bart Caron, Vlaams parlementslid, bart.caron@groen.be

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012