Start Jong-Groen! Roeselare

18/05/2010 - Persmededeling

Al een poosje borrelde het bij enkele jongeren in Roeselare. Enthousiasme om voluit mee te denken waar het in ons land en onze stad naar toe zou kunnen en mogen gaan, resulteerde in het opstarten van een afdeling Jong-Groen!

We zijn in de eerste plaats een jongerenvereniging, maar de band met de partij GROEN! is uiteraard niet ver te zoeken als het op politiek aankomt. Jongeren kunnen, willen en moeten hun mening verkondigen en dit over alle thema's die hen interesseren: jeugdbeleid, dat spreekt voor zich, maar ook mobiliteit, gezondheid en leefomgeving komen bij ons zeker op tafel. We willen als Jong-Groen! Roeselare onze eigen ideeën, onze eigen visie ontwikkelen en uitdragen.

Om te tonen dat we er zijn, organiseren we een eerste actie: we zorgen voor een aantal jonge plantjes die we een plek gaven in het Roeselaarse straatbeeld. Om de foutieve aanpak van het mobiliteitsprobleem aan te kaarten kiezen we de fel bediscussieerde spiraalbrug als plaats voor onze eerste actie. Hiermee willen we enerzijds onszelf aankondigen als Jong-Groen! Roeselare en anderzijds vinden we dat het stadsbestuur er te weinig aandacht aan besteedt. De budgetten voor de aanplanting en onderhoud van groen in de stad zijn momenteel te laag, de inspanningen die geleverd worden te gering. Dit resulteert in een grauwe stad, weinig aantrekkelijk, terwijl Roeselare zich toch ooit profileerde als bloemenstad?

spandoek

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012