Niet morsen met open ruimte

15/05/2010 - Persmededeling

Groen! West-Vlaanderen pleit voor een Ruimtelijk Structuurplan met een verstandig en zuinig gebruik van industriegrond.

De Vlaamse Regering wil voor de tweede maal het wettelijke beleidskader voor de ruimtelijke ordening herzien. Tot 11 mei liep het openbaar onderzoek voor de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In volle voorbereiding van de federale verkiezingen trekt Groen! West-Vlaanderen tijd uit om voor dit Vlaams dossier een omstandig advies voor te bereiden. Het leven gaat immers door, net zoals het Vlaamse beleid, en ruimtelijke ordening is een sleuteldossier voor de West-Vlaamse groenen.

In haar advies gaat Groen! in op de thema's wonen, werk, natuur, recreatie en infrastructuur vanuit een West-Vlaamse insteek. De ecologisten willen een evenwichtiger en beter gemotiveerde ruimtebalans omdat nu vooral wonen en industrie veel te veel ruimte toegewezen krijgen. Waar het oorspronkelijke structuurplan een ruimtelijke visie weergaf, zijn de opeenvolgende aanpassingen afgezakt naar de bedieningscultuur van weleer.

Het Structuurplan spreekt graag over het thema 'werken' maar nergens wordt de link gelegd tussen industrieel ruimtegebruik en werkgelegenheid. In een economie die snel evolueert van een industriële economie naar een diensteneconomie wil het Structuurplan zowaar 10% extra industriegrond voorzien op 5 jaar tijd. Zo snel groeit zelfs de Chinese economie niet. Intussen staan in onze provincie bijzonder veel panden leeg, en geraken industrieterreinen niet gevuld. Als het Structuurplan nog méér industriegrond beschikbaar stelt, zal geen enkel bedrijf bereid zijn om oude sites of oude panden opnieuw in gebruik te nemen, maar wordt wel het landschap verder aangevreten. De uitbreiding van de industriegrond is allesbehalve wetenschappelijk onderbouwd, er is géén inventaris van industriële leegstand. En wat Groen! nog erger vindt, waar de Raad van State industriële ontwikkeling verbiedt, wil het Structuurplan snel de wet aanpassen en 'bijzondere economische zones' afbakenen in het open ruimtegebied. De motivatie voor het aanduiden van Polderhoek Zonnebeke en Konijnenbos Gistel als bijzonder economisch knooppunt is: "het oplossen van een juridische problematiek". Kan het nog duidelijker, kan het nog cynischer?

Kortrijk en andere regio's van onze provincie worden geconfronteerd met een sterke vraag naar bijkomende ruimte voor wonen. Andere steden (zoals Ieper) en landelijke gebieden lopen echter leeg. Groen! wil een verhoogde leefbaarheid, zowel in steden als op het platteland, om deze beweging te stoppen. Het plan geeft aan dat er 100.000 woningen nodig zijn in Vlaanderen om de gevolgen van gezinsverdunning op te vangen, maar anderzijds zijn er vandaag tot 900.000 beschikbare woongelegenheden in bestaande woonzones. We adviseren: bevries woon-uitbreidingszones, stop verkavelingen in watergevoelige gebieden.

Verder pleit Groen! voor het aanduiden van ankerplaatsen, erfgoed en landschappen. Groen! wil via een meer gedetailleerd pandenbeleid de toevloed van tweede verblijven aan de kust en elders afremmen, want die zorgt voor verdringing van de lokale bevolking. Groen wil lawaaisporten uit recreatieve zones en in industriegebied. Groen! blijft neen zeggen tegen de A24, en tegen de luchthaven van Wevelgem. In Vlaanderen zijn er drie regionale luchthavens,waarvan er twee binnen West-Vlaanderen liggen. Dit lijkt ons één te veel.

Namens Groen! West Vlaanderen
Mike Van Acoleyen (0472 609288)
Voorzitter Groen! West-Vlaanderen (en 18de plaats Senaat)
Wouter De Vriendt, Federaal Volksvertegenwoordiger en lijsttrekker Kamer (0497 466586),
Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger en lijstduwer Kamer (0477 495810)

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012