Militairen horen niet thuis in Ryckeveldebos en blijken een stelletje ernstige vervuilers te zijn

06/05/2010 - Persmededeling

Sedert 1971 al is er op de militaire site (Defensie procurement NBCD Complex 't Maandagsche 8730 Oedelem) een oefenplaats om branden te simuleren en deze te bestrijden. In het verleden heeft Groen! hierover al opmerkingen gemaakt dat we vrezen voor milieuhinder. Dat deze opmerkingen niet ongegrond waren blijkt uit het feit dat men al maatregelen heeft moeten nemen, zo dateert de laatste bodemsanering van 2007.

Helaas zijn de militairen blijkbaar hardleers want dit blijkt uit een openbaar onderzoek waarin men een nieuw saneringsproject heeft aangekondigd. Start werken: september 2011, einde oktober 2013. Controle tot eind oktober 2014.

Groen! stelt echter met ontzetting de grootte en de ernst van de vervuiling vast op de site door toedoen van een brandstoftoevoerlek dat jaren ongemerkt gebleven is. Het gevolg: ernstige vervuiling van het grondwater en van de bodem met minerale olie en met anders schadelijke stoffen zoals benzeen (een carcinogene stof die vermoedelijk oorzaak is van o.a. leukemie), tolueen (eveneens kanker veroorzakend), ethylbenzeen (kan op lange termijn en bij hoge dosissen de lever en de nieren aantasten) en xylenen (schadelijk voor de huid en evenzeer carcinogeen).

Deze ernstige vervuiling is bovendien gebeurd in:

  • een als dusdanig erkend natuurgebied,
  • een bosreferentielaag (Bosdecreet is van toepassing)
  • een gebied gekend als een gebied met zeer kwetsbaar grondwater.

Ondanks deze ernstige feiten blijkt uit het dossier van het saneringsproject dat de vervuiling, slechts gedeeltelijk wordt aangepakt, vermits de infrastructuur anders moet afgebroken worden. Een groot deel van de vervuiling blijft dus gewoonweg na deze sanering in de bodem en het grondwater zitten. Dit vinden we onaanvaardbaar en een kaakslag voor alle inspanningen die de overheid levert om natuurgebieden te beschermen. Defensie staat blijkbaar boven alle milieuwetten. We vragen met aandrang dat het hele vervuilde gebied gesaneerd wordt.

In het dossier staat dat het gebruik van dit deel van het natuurgebied als militair terrein "in de toekomst niet zal gewijzigd worden." We vragen ook dat, gezien de ernst van de vervuiling en de frequente luchtvervuiling die optreedt bij de brandblusoefeningen zelf , dit terrein een herbestemming krijgt. De huidige bestemming, met name een terrein voor brandblusoefeningen is incompatibel met de doelstellingen van een natuurgebied. De Koude Oorlog is al lang voorbij, dus hoeven dergelijke oefeningen niet in het grote geheim te gebeuren en moeten ze dus niet diep verscholen in een bos plaatsvinden. Misschien kunnen defensie en de brandweer en politiediensten de handen in elkaar slaan en samen de site gaan gebruiken in Zedelgem, alwaar men momenteel dergelijk oefencentrum aan het uitbouwen is.

We vinden m.a.w. geen enkele reden waarom dergelijke brandblusoefeningen, gezien de ligging van het terrein in een bos en in natuurgebied met een kwetsbare grondwaterlaag nog in dit deel van Ryckevelde moeten gebeuren. Uit de feiten blijkt in elk geval dat ze bijdragen tot ernstige milieuvervuiling.

Marc Vanpaemel, provincieraadslid Groen! 0475/24 27 57

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012