Groen! test kleinschalige windmolen uit

24/04/2010 - Persmededeling

Geen energieleverancier meer nodig in de Zilverbergstraat 104!

Hernieuwbare energie zit in de lift. Er is tegenwoordig geen straat in Vlaanderen meer waar nog geen woning met zonnepanelen te zien is. En terecht, want de klassieke energieopwekking met fossiele brandstoffen of kernenergie kunnen we op lange termijn niet volhouden. Hernieuwbare elektriciteitsproductie is de energievoorziening van de toekomst.

Maar ook in de sector van de hernieuwbare energie bestaat discriminatie. Studies en testprojecten in het buitenland tonen aan dat de beste kleinschalige* windmolens de potentie hebben om een gelijkaardige hoeveelheid elektriciteit op te wekken tegen een gelijkaardige kostprijs als fotovoltaïsche zonnepanelen. Maar door de veel beperktere subsidies (geen fiscale voordelen en lagere groenestroomcertificaten) is het financieel rendement heel wat minder interessant.
Bovendien zijn heel wat gemeentes terughoudend om een vergunning af te leveren voor kleinschalige windmolens, omwille van onduidelijkheid over hoeveel elektriciteit een kleine windmolen nu levert, de mogelijke impact op het landschap en mogelijke hinder voor de omwonenden.

De overheid ontmoedigt de kleine windmolen eerder dan dat ze stimuleert. Dit is minstens voorbarig. Net zoals dat bij zonnepanelen het geval is, is deze technologie in volle ontwikkeling. Tien jaar geleden waren zonnepanelen zeker niet rendabel. Gelukkig waren er toen pioniers die hierin toch investeerden, want een bloeiende markt moet ergens starten. Bovendien zullen wij zonder het effectief plaatsen van kleinschalige windmolens in Vlaanderen nooit zekerheid hebben over de reële opbrengst. Een van de weinige referentiepunten in de praktijk is momenteel een Nederlands proefproject.

Een oordeelkundige ruimtelijke planning is een terechte zorg. Kleine windmolens passen niet overal. Er moet rekening gehouden worden met het windaanbod, de afstand tot de buren, de impact op het landschap, enz. Net zoals niet elk dak geschikt is voor zonnepanelen, is niet elk perceel geschikt voor de inplanting van een kleinschalige windmolen. Goede locaties zijn zeker beperkter dan voor zonnepanelen, maar dat hoeft voor Groen! geen reden te zijn om dit nergens toe te laten.

Dat inspireerde Groen! West-Vlaanderen anderhalf jaar geleden tot het opstarten van een eigen project rond kleinschalige windenergie. West-Vlaanderen is immers de windprovincie bij uitstek, dus als dergelijke projecten ergens rendabel zouden kunnen zijn, is het hier. We willen hiermee het debat over deze technologie op gang trekken en praktijkervaring in eigen provincie opdoen. Daarna kunnen we beoordelen of deze technologie al dan niet een bijdrage kan leveren aan een duurzame energievoorziening.

We vroegen op 5 locaties een vergunning voor een kleinschalige windmolen aan. En ondervonden inderdaad dat er een vergunningsangst heerst. Soms leidde dat tot absurde toestanden: zo kon op 300 m van de grote windmolens aan het tankstation langs de E403 in Oekene-Izegem een kleinschalige windmolen niet vergund worden, omdat de (zonevreemde) woning in landbouwgebied ligt. Gelukkig kregen wij op één plaats wel een vergunning: bij Annick Willemans en Koen Lesage in de Zilverbergstraat 104 te Roeselare.

Annick en Koen beslisten om de investering inderdaad uit te voeren en het proefproject tot leven te brengen. De locatie in de Zilverbergstraat is zeker geschikt voor een kleinschalige windmolen: door de vlakbij gelegen N36 is de impact op het landschap beperkt, de molen kan op een ruime afstand van de dichtstbijzijnde woningen geplaatst worden en er zijn geen obstakels voor de wind. Het is en was bovendien een van de windrijkste plaatsen in Roeselare. Dat de omgeving als de 'Bergmolens' bekend zegt genoeg. Vlakbij de nieuwe windmolen, stonden vroeger 2 windmolens. De oudste, vlakbijgelegen molen was de Bergmolen. De molen behoorde tot het domein van het nabij gelegen kasteel van Rumbeke. Deze molen werd bij het begin van de Eerste Wereldoorlog vakkundig vernietigd door de Duitsers. Het was immers een ideale uitkijkpost om de kanonniers te gidsen, zo vlakbij het front. Met de introductie van stoommachines en andere motoren, waren in ieder geval al heel wat molens verdwenen. En dus werd de molen na de Grote Oorlog niet opnieuw opgebouwd, tenzij voor folklore.

Er werd gekozen voor het type Skystream, wat qua prijs/opbrengst een van de beste types kleinschalige windmolen op de markt is. De molen werd geleverd en geplaatst door de firma Energy West uit Roeselare. De keuze van het type windmolen is zeer belangrijk, want er zijn heel wat modellen op de markt, waarvan slechts een klein deel een voldoende rendement oplevert. Over smaken en kleuren kan je niet discussiëren, maar de Skystream wordt algemeen ook ervaren als een elegante constructie.

Uiteraard kunnen de kleine windmolens de grote niet vervangen. De opbrengst en rendement van deze laatste zijn vele malen groter dan deze van hun kleine broertjes. Maar ze kunnen wel een aanvulling betekenen, en ze laten particulieren of bedrijven toe hun eigen groene stroom te produceren. Vergelijk het met de zonnepanelen. Het is niet omdat er grote zonneparken zijn dat de vele kleine PV-installaties op de Vlaamse daken geen zin hebben. De klimaatuitdaging vereist dat alle technieken die een aanvaardbare kostprijs hebben, effectief worden aangewend.

Het vergt ook enige creativiteit. Er kunnen combinaties gemaakt worden: waarom rusten we verlichtingsmasten op industriezones, in havens, op sportterreinen, langs de kust, niet uit met een kleine windmolen? Hierdoor gebruiken wij bestaande (te verstevigen) constructies om energie op te leveren in plaats van enkel te verbruiken.

Door te participeren in een onderzoek van de Universiteit van Gent en door een netwerk uit te bouwen van mensen en organisaties met gelijkaardige projecten, wordt onze Groen!e kleine windmolen een van de projecten waarmee in Vlaanderen ervaring opgedaan wordt rond dit thema. Op die manier dragen we ons steentje bij tot een duurzame energievoorziening.

Tenslotte mag ook niet uit het oog worden verloren dat niemand kan voorspellen hoe de energieprijzen zullen evolueren. Niemand weet wat de impact zal zijn op onze elektriciteitsrekening eenmaal onze fossiele brandstoffen uitgeput zullen zijn. Niemand kan zeggen wat het echt zal kosten om onze versleten kerncentrales effectief te ontmantelen en niemand kan garanderen dat dit toch niet ergens in de elektriciteitsprijzen zal worden doorgerekend. Kortom, wie inzet op duurzame bronnen van alternatieve energie, kiest ervoor om zich voor langere tijd te verzekeren van een onuitputtelijke bron van energie aan een vaste prijs. Als dit bovendien zou betekenen dat dominante marktspelers als Electrabel het wat moeilijker krijgen, om hun monopolistische prijzenpolitiek op te leggen aan de Belgische consument, dan voelt Groen! zich nog wat extra gemotiveerd en zeggen wij met enig gevoel voor humor: "Bye, bye Electrabel!".

Wouter De Vriendt
Kamerlid

Annick Willemans - Koen Lesage
Oude Zilverbergstraat 104
8800 Roeselare

* Kleinschalige windmolens: de grens is wat willekeurig, maar meestal worden windmolens kleiner dan 15m in deze categorie gerekend. Ze bestaan in vele vormen en soorten, van het kleine broertje van de bekende grootschalige windmolens tot types die in een gebouw geïntegreerd zijn.

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012