Groen! zet tanden in Galloo

01/04/2010 - Persmededeling

De uitbreiding van Galloo is niet volgens de regels vergund!

Vlaams milieuminister Schauvliege (CD&V) ging bijzonder licht over de slechte meetresultaten, de herhaalde protesten en de verschillende bezwaren tegen de uitbreiding van de activiteiten van Group Galloo. Groen! Menen is ook van mening dat de minister de vergunningsprocedure niet correct heeft gevolgd en trekt daarom naar de Raad van State.

Groen! Menen voert al jaren een verbeten strijd voor een beter milieubeleid in Menen. Daar is alle reden voor: sinds jaar en dag is Menen een 'black spot' in Vlaanderen. Dat hebben we ondermeer te danken aan de hardnekkige
dioxine- en PCB-problematiek. Die geraakt maar niet opgelost.

In 2003 dwong Vlaams Minister van Gezondheid Mieke Vogels (Groen!) het stadsbestuur van Menen én de Group Galloo om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze stelde een reeks concrete stappen voor om het probleem in te dijken. Een gezonde omgeving garanderen - ook voor de Menense bevolking - werd eindelijk dé prioriteit. En dat na een jarenlange, onwaarschijnlijke politiek van ontkennen en minimaliseren van de vervuiling.

Maar die tijd ligt intussen heel ver achter ons. Hoe is het anders te verklaren dat Group Galloo toch opnieuw mag uitbreiden? En dat ondanks de aanhoudend slechte meetresultaten en ondanks al de protestacties, de opeenvolgende negatieve adviezen en tal van bezwaren. Groen! Menen is van mening dat Vlaams milieuminister Schauvliege (CD&V) de aanvraag van Group Galloo om uit te breiden onvoldoende kritisch heeft onderzocht. Zij heeft zelfs nagelaten om de procedure correct te volgen.

Vandaag dient Groen! Menen een stevig dossier in bij de Raad van State, met de vraag om de uitbreidingsvergunning van de firma Galloometal te schorsen en te vernietigen. Groen! baseert zich hiervoor op een aantal sterke argumenten.

We vinden het bijzonder vreemd dat de vraag van OVAM om eerst een proefvergunning te voorzien door de minister genegeerd wordt. De Raad van State is daar streng in. Elke beleidsbeslissing die een vraag naar een proefvergunning voorbij fietst moet degelijk gemotiveerd zijn. Waarom acht de minister het niet nodig om de raad van OVAM te volgen? Heeft ze redenen om ervan uit te gaan dat de techniek al voldoende gekend is en dus geen proefvergunning nodig heeft? OVAM pleitte voor een proefvergunning omdat de nieuwe techniek voor verwerking van kwikhoudend afval nog nergens bestaat en omdat de milieueffecten dus niet gekend zijn. Het argument van de minister - 'de investering is te groot om eerst een proefperiode te eisen' - slaat nergens op. Bedrijfseconomische argumenten gaan nooit boven milieu en volksgezondheid.

Maar we menen dat er nog redenen zijn om van de verleende vergunning brandhout te maken. Zo is er geen milieueffectenrapport opgemaakt. Omdat de Vlaamse overheid het vertikt om de site Galloo als een geheel te bekijken.
Daarmee trekt Schauvliege de kaart van het bedrijf dat de techniek van de aparte entiteiten al jaren met succes toepast. Group Galloo doet dat omwille van fiscale en tal van andere redenen en slaagt er op die manier ook in om normale milieu-technische verplichtingen te omzeilen. Door de lakse houding van de minister slaagt het bedrijf erin om de problematiek van het fijn stof kunstmatig uit het dossier weren. Met deze dubieuze vergunningsbeslissing krijgt de Menense bevolking - met dank aan CD&V - naast fijn stof, PCB's en dioxine er misschien ook nog een kwikprobleem bovenop.

Let wel! Recyclage is nodig. Maar we willen vooral dat het ernstig gebeurt.
Met de beste technieken, op de juiste plaats en met een correcte milieuzorg.
Niet het wilde en onverantwoorde geldgewin dat de Menenaars al jarenlang moeten aanzien en ondergaan.

De leefbaarheid van Menen, de gezondheid van deze en van de toekomstige generaties is ons heel veel waard. Met stevige ruggensteun van Groen!
West-Vlaanderen en van verschillende experten hebben we een dossier opgemaakt en ingediend bij de Raad van State, de hoogste rechtsinstantie van ons land. We hopen op die manier het tij te kunnen keren.

Philippe Mingels, woordvoerder Groen! Menen (056 515612)
Geert Puype, Groen!-Menen
Rita Decramer, Groen! Menen
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West-Vlaanderen (0472 60 92 88)
Carlo Herpoel, secretaris Groen! West-Vlaanderen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012