Groen! vecht milieuvergunning Vandewiele Recycling aan

25/12/2009 - Persmededeling

Het bedrijf Vandewiele Recycling heeft het afgelopen jaar bedrijf, boedel en vergunning overgenomen van de firma Rodenburg. Dat was een voortzetting van de vroegere firma Soete. In de loop van het jaar hebben de nieuwe exploitanten om uitbreiding en verlenging van de lopende vergunning gevraagd.
Omdat aan de activiteiten op de locatie aan de Laagweg een treurige geschiedenis kleeft van overtredingen hadden buurtbewoners ernstige bedenkingen. Ze hebben de hulp ingeroepen van deskundigheid binnen Groen! Dit leidde tot het helpen formuleren van bezwaren. Groen! diende zelf op 23 april 2009 ook een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en schepenen. De gemeente deelde de bezwaren en gaf een negatief advies aan het bevoegde provinciebestuur. Dit was aanleiding voor de exploitanten om de vergunningaanvraag in te trekken. Later dit jaar is men met een 'verbeterde aanvraag' gekomen. Ook daartegen heeft Groen! op 22 augustus 2009 bij het gemeentebestuur een bezwaarschrift ingediend.
Voor het bevoegde provinciebestuur hebben de bezwaren blijkbaar niet zwaar genoeg gewogen en werd de gevraagde vergunning verleend. Onze deskundige Mike Van Acoleyen heeft in het dossier voldoende punten gevonden die bezwarend kunnen zijn voor het milieu en voor het welzijn van de buurtbewoners. Groen! heeft daarom, ter ondersteuning van de buurtbewoners en in het algemeen belang, op 23 december 2009 een beroepsschrift ingediend bij de Minister, bevoegd voor het Leefmilieu, Joke Schauvlieghe.
Groen! vecht volgende aspecten van de milieuvergunning aan:

  • De inplanting in landbouwgebied, op basis van een verouderd en onaangepast ruimtelijk plan, van een activiteit die slechts deels te maken heeft met het verwerken van landbouwafval.
  • De toestemming om naast plantaardige afvalstoffen ook zuivelafval, afval van de farmacie, afval van de fijnchemie en allerhande industriële waterzuiveringsslibs te mogen verwerken.
  • De buurtweg die zou verdwijnen zonder geloofwaardige alternatieve route
  • De ondoorzichtige waterhuishouding, waar puur regenwater gezuiverd zou worden als we de vergunning mogen geloven. Maar waar de bestemming van het vervuilde water minder duidelijk is.
  • De maatregelen tegen fijn stof en lawaaihinder die ruim onvoldoende zijn.

Meer info:
Groen! Wervik-Geluwe
secr. Kruisekestraat 17
8940 Wervik
0472/621910

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012