Groen! gaat voor meer windmolens in West-Vlaanderen

20/11/2009 - Persmededeling

De deputatie van West-Vlaanderen keurde vandaag een nota 'ruimte voor windturbine in West-Vlaanderen' goed.
Het voordeel van deze nota is dat ze een stuk concreter is dan de ruimtelijke beleidsvisie uit 2008. Er worden concrete zoekzones aangeduid waar windturbines kunnen ingeplant worden. Dat zou het verkrijgen van de nodige vergunningen moeten vergemakkelijken, iets dat dringend nodig is.

Maar een onbegrijpelijke stap achteruit is het terugschroeven van de doelstellingen van de provincie. Waar in 2008 de optie was om 30% van de Vlaamse doelstelling voor windenergie in West-Vlaanderen te realiseren, wordt dit nu teruggeschroefd naar 25%. Gezien West-Vlaanderen de windrijkste provincie van Vlaanderen is, hebben wij ook de grootste potentie voor windenergie. En als we de doelstellingen voor groene stroom willen halen, moet die potentie benut worden.

Een hogere doelstelling, betekent dat ook meer of grotere zoekzones moeten aangeduid worden. Groen! West-Vlaanderen heeft zelf het nodige huiswerk gemaakt en schuift daarvoor de volgende mogelijkheden naar voor:

Bestaande locaties maximaal benutten
De plaatsen waar momenteel al windmolens staan, moeten maximaal benut worden. De bijkomende concrete voorstellen vanuit Groen! hiervoor, van noord naar zuid:

  • De solitaire windmolen in Zedelgem moet gezelschap krijgen van 2 extra exemplaren, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De inplanting van 1 windmolen wordt trouwens door het beleid afgeraden.
  • Ook in Nieuwkapelle is een uitbreiding van het aantal molens wenselijk
  • In Oekene kan de huidige rij nog verlengd worden, en stellen we voor om ook molens in te planten aan de overzijde van de autosnelweg/li>
  • Ook in Kortrijk ter hoogte van Evolis zou een inplanting aan de overzijde van de autostrade moeten bekeken worden/li>

Grote infrastructuren als kapstok gebruiken
Grootschalige infrastructuren zoals autosnelwegen en industriezones spelen een hoofdrol in het voorstel van de provincie. Maar er zijn nog meer mogelijkheden:

  • In het noorden van de provincie willen we ook de haven van Oostende en Plassendale benutten voor inplanting van een groot aantal windmolens.
  • Ook langs de A19 kunnen windmolens ingeplant worden, er zit trouwens een concreet project in Zonnebeke in de pijplijn
  • De zoekzone rond Staden uit de beleidsvisie van 2008, waar het de bedoeling was om windmolens te koppelen aan de grote diepvriesbedrijven in de omgeving, is uit de concrete voorstellen verdwenen, hoewel dit zeker mogelijkheden biedt
  • Het afschaffen van het economisch nutteloze vliegveld van Wevelgem zou mogelijkheden bieden om op de luchthaventerreinen windmolens in te planten, maar zou ook de obstakels wegnemen voor het inplanten van windmolens langs de autosnelwegen in de omgeving, zoals langs de E403 ter hoogte van de industriezone Gullegem-Moorsele

Landschapsopbouw
Een aantal projecten, vooral in de Westhoek, betekenen een inplanting in het open landschap. Windmolens kunnen inderdaad een landschapsopbouwend element vormen, zoals je in heuvelachtige streken in Frankrijk dikwijls ziet: de windmolens volgen de lijn van een heuvelkam . Groen! wil de meest kwetsbare landschappen ontzien, maar inplanting van windmolens in de open ruimte mag niet per definitie uitgesloten zijn. Als concreet project stellen we de kam tussen Mesen en Wijtschate voor.

Voorkeur voor coöperatieve projecten
Voor Groen! is het belangrijk dat windmolens zoveel mogelijk gerealiseerd worden door een coöperatieve vennootschap. Op die manier kunnen omwonenden, zoals in Nieuwkapelle het geval is met Beauvent, participeren in het project en profiteren van een deel van de inkomsten ervan. Dit verhoogt sterk het draagvlak voor de inplanting van windmolens, wat de realisatie van projecten zeker zou ten goede komen.

Marc Vanpaemel, provincieraadslid, 0475/24.27.57
Bart Caron, Vlaams parlementslid
Mike Van Acoleyen, provinciaal voorzitter

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012