Groen! zorgt voor Lokaal Kyotoprotocol in Wevelgem

13/11/2009 - Persmededeling

Groen! stelde gisterenavond in de gemeenteraad voor om met de gemeente een lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen. Deze campagne van de Bond Beter Leefmilieu betekent dat de gemeente het engagement neemt om de eigen CO2-uitstoot en energieverbruik met minstens 7,5% (conform de Kyotodoelstelling) te verminderen tegen 2012 en ook inwoners en doelgroepen op het grondgebied aan te sporen om hetzelfde te doen. Het voorstel werd bijna unaniem goedgekeurd, enkel Vlaams Belang stemde tegen.

Dit voorstel past in de globale campagne van Groen! in aanloop van de klimaatconferentie van Kopenhagen. Binnenkort wordt daar de belangrijkste klimaatconferentie gehouden sinds Kyoto in 2007. De wereldleiders zouden moeten tot een akkoord komen rond de mondiale klimaatdoelstellingen voor de periode na 2012. En dan gaat het niet meer over 8%, maar over 20, 30, 50,...% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De uitdaging is dus enorm en iedereen zal hier vroeg of laat mee te maken krijgen. De doelstellingen halen wordt niet alleen een zaak van onze regeringen, maar van alle mogelijke doelgroepen en instanties, waaronder de lokale besturen. Wevelgem neemt momenteel al een aantal initiatieven zoals bvb een energieboekhouding in gebouwen, zuiniger verwarmingsinstallaties, planadviezen duurzaam bouwen,... maar dit kaderde tot nu toe niet in een globale aanpak met concrete doelstellingen. In het kader van het lokaal Kyotoprotocol zal nu een actieplan moeten opgemaakt worden om de 7,5% besparing concreet in te vullen. De gemeente kan hiervoor inspiratie opdoen bij de 79 gemeenten die al eerder zo'n Kyotoprotocol ondertekenden.

Vicky Coudenys,
gemeenteraadslid Groen! Wevelgem
0477/798701

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012