Groene steun aan bezetters Lapperfortbos

18/04/2009 - Persmededeling

Zondag 19 april begint de week van de Aarde. Overal ter wereld wordt dan geijverd voor een betere bescherming van de natuur. Groen! zal zondag zeer uitdrukkelijk haar steun betuigen en dit duidelijk tonen via een bezoek aan het Lappersfortbos, waarbij we de bezetters een mand lekkers gaan aanbieden om het harde leven in het bos wat draaglijker te maken. Groen! betreurt ook de negatieve houding van politie en stadsbestuur t.a.v. de bezetters en begrijpen niet waarom de Vlaamse regering weigert dit bos te redden.

Zeker in Vlaanderen is dit meer dan nodig: elke dag gaan er in onze regio immers 8 ha open ruimte verloren, dit zijn 16 voetbalvelden! Ook met de bossen is het in Vlaanderen triestig gesteld: de voorbije jaren werd er meer bos gekapt dan dat er bijgeplant werd. Dit heeft alles te maken met het feit dat 25% van alle bossen in Vlaanderen (40.000 ha bos) 'zonevreemd' is: het huidige gebruik van de grond (bos) stemt niet oveeen met de Ruimtelijke Ordeningsplannen die jaren geleden gemaakt zijn. Dit betekent dat ze vogelvrij verklaard zijn. En dat terwijl Vlaanderen met 8% bosoppervlakte één van de bosarmste regio's van Europa is. Elke logica is hier zoek.

Een typisch voorbeeld van een bedreigd bos is het Lappersfortbos in Brugge: 3,5 ha staat op de ruimtelijke plannen ingekleurd als industriegebied. De eigenaar Fabricom wil dat het bos gekapt wordt en dat de terreinen ontwikkeld worden. Er woedt al jaren een harde strijd over dit stuk natuur. Toenmalig Minister van Leefmilieu Vera Dua had een akkoord op zak met Fabricom over de aankoop van dit bos door de Vlaamse overheid maar na de regeringswissel werd deze reddingsoperatie vakkundig afgevoerd. Momenteel wordt het bos terug bezet door jongeren als ultiem wapen om de kaalkap tegen te houden.

Vera Dua, Vlaams parlementslid zal samen met Bart Caron, lijsttrekker West-Vlaanderen, en een paar Groen!-leden zondag de mand overhandigen: "Het Lappersfortbos staat voor ons symbool voor de 40.000 ha vogelvrij verklaarde bossen in Vlaanderen. Groen! vraagt dringend aan de Vlaamse ministers Crevits en Van Mechelen dat ALLE bossen in Vlaanderen beschermd worden. Daarvoor is een globaal 'regularisatieplan' voor de zonevreemde bossen nodig: wat gebeurd is voor zonevreemde woningen en zonevreemde bedrijven moet ook kunnen voor deze bossen. Want één dag per jaar zeggen dat natuur belangrijk is en de andere 364 dagen er niet naar omkijken, dat is hypocrisie van het hoogste niveau."

Vera Dua en Bart Caron

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012