Met Groen! uit de greep van de streep

20/02/2009 - Persmededeling

Vrijdagavond 20 februari houden Groen!, het actiecomité Geen streep door de Westhoek en tal van Westhoekers een fakkeltocht tegen de beslissing van de Vlaamse Regering om een autostrade aan te leggen die Ieper met Veurne verbindt.

De fakkeltocht start vanavond om 19h30 aan De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren.

Groen! steunt het verzet van de actiegroep "Geen streep door de Westhoek". Een belangrijk argument tegen deze grootschalige betonwerken is dat het verkeer op de N8 van jaar tot jaar afneemt. Het huidige verkeer is, zeker in vergelijking met soortgelijke wegen in Vlaanderen, niet van die aard dat het een dergelijke nieuwe weg kan verantwoorden. Bovendien is de impact op gemeenschappen, landbouw en milieu te groot; evenals de torenhoge kosten.

Het aantal voertuigen in Woesten was in 2002 9200 en daalde jaar na jaar gestaag. De laatste jaren is het vrachtverkeer ook enorm gedaald. Het meeste vrachtverkeer bestond uit bietenvervoer naar de Suikerfabriek van Veurne. Deze fabriek is verdwenen. De camions uiteraard ook.

Bovendien koos de Vlaamse Regering voor een optie (nl. model 5) die inhoudt dat er 32 ha vruchtbare landbouwgrond zal verdwijnen en die een kostprijs van 57 miljoen euro zal bedragen, onteigeningen niet inbegrepen. En de werken zullen klaar zijn eind 2011. Het actiecomité is echter nagegaan hoeveel middelen er gereserveerd is in de volgende jaren voor dit tracé. Dat blijkt voor 2009 een miljoen euro te zijn en voor 2010 twee miljoen euro: op die manier wordt het een 30-jarenplan...

"Voorstanders van de verbindingsweg gebruiken graag het argument van de noodzakelijke ontsluiting," verklaart Kathleen Bevernage, van Groen! Westhoek toe, "maar doordat men kiest voor een autostrade, houdt men geen rekening met de vele bestaande kleine wegen die op veel plaatsen zullen doodlopen op de nieuwe weg. Daardoor kunnen buren niet meer naar elkaar en zijn veel landbouwgronden door de weg gescheiden van hun erf." Groen! is voor een echte ontsluiting van de Westhoek.

In het Milieu Effecten Rapport (MER) staat dat sommige buurtwinkels van drie dorpen daardoor economische schade zullen lijden. "In een studie van de provincie en van Unizo is gesteld dat een buurtwinkel een potentieel moet hebben van 1100 inwoners om leefbaar te zijn," licht Bevernage toe, "wanneer een deel van hun klanten door deze weg afgesloten worden, zullen ze dus hoogstwaarschijnlijk in moeilijkheden komen, met een nog grotere verschraling van diensten in deze plattelandsdorpen tot gevolg. Dit zou bijzonder jammer zijn."

De regering gaf in 2002 de opdracht om een MER te maken dat verschillende scenario's onderzocht. Wanneer het studiebureau koos voor model 4 (voorstel dat Groen! steunt) als voordeligste oplossing met minste inname van goede landbouwgrond en voorstel 3 als aanvaardbaar stelde, was de regering niet akkoord en bestelde prompt een nieuwe MER bij een ander studiebureau.
Dit bureau koos voor het huidige plan en dat zinde de Vlaamse Regering meer. Het was het comité Geen streep door de Westhoek die de onzalige praktijk op het spoor kwam. Hier komt ongetwijfeld nog een staartje aan. "Waarom twee studies betalen met belastingsgeld om dan te kiezen voor de zeer dure piste, die het tienvoudige kost en acht keer zoveel open ruimte en goede landbouwgrond inneemt dan het voorstel dat door beide bureaus aangehaald werd (namelijk voorstel 4)?" vraagt Bevernage zich af.

Kathleen Bevernage, streekverantwoordelijke Westhoek
Ivan Lahousse, voorzitter Groen! West-Vlaanderen

Contactpersoon: Kathleen Bevernage: 0472 832549
Lees het meer uitgebreide dossier

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012