Marc Vanpaemel reikt oplossing aan voor knelpunt voor de zwakke weggebruikers langs de N309

19/01/2009 - Persmededeling

Provincieraadslid Marc Vanpaemel stelt knelpunt voor de zwakke weggebruikers langs de N309 aan de kaak en biedt meteen ook al mogelijke oplossingen.

Het betreft meerbepaald het kruispunt Heidelbergstraat, N309 met de Spoorwegstraat, Wulgenbroekstraat en St-Michielsestraat. Op deze voormalige provincieweg zijn recentelijk verkeerslichten geplaatst. (zie foto)
Probleemstelling: de fietsers die komen uit de St-Michielsestraat, die van Steenbrugge naar Loppem rijden, moeten halt houden samen met en naast de auto's.
Als het groen wordt ook samen met de auto vertrekken. Er is helemaal géén fietsopstelstrook voorzien.

Hierop antwoord de gedeputeerde dat het realiseren van een fietsopstelstrook wel mogelijk moet zijn. Waardoor het voor de zwakke weggebruiker een veiliger vertrekpunt zal zijn bij groen licht.
Daar dit stuk provincieweg als secondaire weg II sedert 1 januari van dit jaar werd overgedragen aan het Vlaams gewest, zal het provinciebestuur deze waardevolle suggestie dan ook overmaken aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Met vriendelijke groeten,
Marc Vanpaemel fractieleider Groen! provincieraad

kruispunt N309

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012