Havenuitbreiding Oosteroever is ramp voor leefmilieu en leefbaarheid Oostende

12/10/2008

Op zaterdag 11 oktober voerde Groen! Oostende actie tegen de plannen voor de ontwikkeling van de Oosteroever. Ook Georges Allaert, prof. ruimtelijke planning UGent, was aanwezig en gaf vanuit zijn wetenschappelijke expertise enkele kritische opmerkingen. Het plan voor de Oosteroever aangekondigd op 17 september bevat zeker een aantal positieve elementen, vooral met betrekking tot de recreatieve en natuurgebonden projecten langs de zeekant van de Oosteroever (het noordelijke gedeelte).

Dit alles wordt echter compleet overschaduwd door de megalomane plannen van Havenvoorzitter Johan Vande Lanotte (SP.A) om de haven uit te breiden. Deze uitbreiding veronderstelt een massale toename van de vrachttrafiek. De wilde plannen van Johan Vande Lanotte zullen catastrofale gevolgen hebben voor het leefmilieu, de gezondheid van de omwonenden, de mobiliteit en de leefbaarheid van Oostende. De wijkbewoners van de Vuurtorenwijk zullen de eerste slachtoffers zijn van fijn stof en druk verkeer.

Oostende is en blijft een kleine haven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Het lijkt alsof Vande Lanotte de concurrentie wil aangaan met Zeebrugge. De roro-trafiek moet enorm toenemen en het visserijdok moet voor de helft (niet voor 1/3) plaats maken voor parkings voor trucks en containers. Wereldwijd worden kades en water door heel wat steden als een toeristische en economische troef beschouwd (Londen, Hamburg, Antwerpen,...). Het dempen van de dokken zou dan ook een historische fout zijn. Johan Vande Lanotte mikt op 450.000 roro-eenheden per jaar, wat neerkomt op één traffiek per minuut. Nu reeds is de ontsluiting slecht en zijn er files en verkeersellende langs de aansluiting op de Eduard Moreauxlaan . Het leefmilieu is het slachtoffer, met een te verwachten CO2-uitstoot tot 900 ton per jaar. Ook het fijn stof in de lucht zal toenemen, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid, zeker omdat vlak naast de Oosteroever de Vuurtorenwijk ligt, een woonwijk met veel gezinnen met kinderen.

Verder lijken de bouwplannen van het AGSO en Voorzitter Bart Bronders zich opnieuw te richten op grote woonkazernes met dure appartementen. Bovendien is de bebouwing op het vlak van ecologie een gemiste kans. Groen! wil de bebouwing beperken tot langs de kant van de Eduard Moreauxlaan en wilde gaan voor zogenaamde "Kyoto-woningen", ecologisch vooruitstrevende woningen op het vlak van energiebesparing en hernieuwbare energie (passiefhuizen, isolatie, zonnepanelen, etc.). Die ecologische gedachte is compleet afwezig in de huidige plannen.

Groen! mist een totaalvisie op de ontwikkeling van de Oosteroever. Groen! eist dat het stadsbestuur en de Haven bij hun plannen rekening houden met het leefmilieu en de leefbaarheid voor de gewone Oostendenaars.

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012