100 Ingelmunsternaren op de bres voor trage wegen

19/01/2008

Ingelmunster kent nog veel restanten van trage wegen, landwegels die vroeger van kerk tot kerk liepen, of van centrum tot molen. Vandaag lopen ze vaak dood, ingenomen door de landbouw of door de aangelanden, stilletjes verdwenen zodat ze alleen nog op papier tot het openbare domein behoren of alleen juridisch gezien nog toegankelijk zijn. Binnen Ingelmunster vragen verschillende groepen reeds lang aandacht voor deze problematiek, want trage wegen zijn nuttig voor veilig verkeer op weg naar school of werk, voor de recreanten en de sporters, als bakens in het landschap, liefst met groene bermen, hagen en bomen waardoor ze ook goed zijn tegen erosie, en omdat ze behoren tot ons aller historisch erfgoed. Vaak zijn ze al honderden of soms duizenden jaren oud, zoals de romeinse Heirweg, en is het jammer dat één generatie er nu komaf mee maakt.

Na veel aandringen via het milieubeleidsplan, het structuurplan, het mobiliteitsplan ... is het er toch van gekomen. De gemeente maakt een grondige inventaris op van de trage wegen in Ingelmunster. Een mooie oefening, ondanks enkele onvolledigheden. Op www.ingelmunster.be zijn mooie kaarten te vinden met alle wegen die in de oude atlas van de buurtwegen te vinden zijn. Een kleurcode duidt aan of ze nog bestaan of zijn afgeschaft, en of ze fysisch nog aanwezig zijn of omgeploegd, ingenomen, afgesloten. Maar er zit een addertje onder het gras van deze zinvolle oefening. De vergaderingen in de milieuraad en de gecoro (gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening) laten het vermoeden rijzen dat de inventarisatie wel eens kan gebruikt worden, niet om de wegen te herwaarderen, maar om het verdwijnen ervan wettelijk te regulariseren. Groen!-Ingelmunster zocht en vond daarom steun bij de niet politieke vereniging vzw Trage Wegen. Een inwandeldag werd gepland om aandacht te vragen voor het probleem, en de wettelijk bestaande maar illegaal gesloten trage wegen terug te openen. Zolang een trage weg gebruikt wordt, kan hij niet verdwijnen of kan een feitelijke inname niet verjaren.

Landkaart trage wegenOp 19 januari 2008 verzamelden meer dan zestig wandelaars, meer dan dertig mountainbikers en enkele sympathiserende ruiters en trokken ze de Ingelmunsterse kerkewegels op. Naar Ingelmunsterse normen een grote toeloop, zeker voor zo een politiek geladen thema. De wandelclub 'de brigandstrotters' was present, de mountainbikers 'de brigandsbikers', ruiters van ''t oud Molenhof', natuurliefhebbers en een hele hoop losse sympathisanten en vertegenwoordigers van minstens vier politieke partijen over heel het spectrum.

De wandelaars maakten een lus over het Kouterstraetje (sentier 47), tot aan de afsplitsing van het Lampettestraetje (sentier 4.700) dat in noordelijke richting gevolgd werd tot aan de Krekelstraat. Deze werd naar het zuiden gevolgd tot waar ook het Kouterstraetje op de Krekelstraat aansloot en via dit zwaar bedreigde weggetje keerde de groep terug naar haar startpunt. Op het kruispunt tussen verschillende trage wegen in diverse vormen van verval, het St Amandsstraetje (sentier 45), het Lampettestraetje en een arm van de huidige Lampettestraat, bood Groen!-Ingelmunster de dappere wandelaars, fietsers en ruiters een drankje aan.

En dapper zijn was inderdaad nodig. Ook al bestaan de wegen wettelijk nog en behoren ze ofwel tot het openbaar domein, of ligt er een recht van doorgang op, niet iedereen heeft dit op eenzelfde manier begrepen. Het rood op de kaart van de gemeente duidt er al op; vele wegen zijn 'fysisch niet meer aanwezig', wat wil zeggen dat we de velden oversteken en vaak diep met de laarzen in de modder wegzakken. We maken concreet mee wat erosie betekent. Goede teelaarde die zomaar wegvloeit omdat er geen trage wegen meer zijn, met hun bermen en hun begeleidende bomen, struiken of greppels, om de erosie tegen te gaan. We merken ook wat 'afsluiten' van wegen betekent. Waar het Lampettestraetje een oud vervallen hof oversteekt moeten we laveren tussen het metaalafval, asbestplaten en een eenzame pispot. Op de hoek van het Kouterstraetje en de Krekelstraat beweert een boze eigenaar van een serrecomplex dat hij het weggetje "gekregen heeft van het gemeentebestuur". Verderop blokkeren enkele illegale hopen bouw en sloopafval de weg. Op de terugweg langs het Kouterstraetje werd het pas spannend toen iemand het recht van doorgang wou beletten met een kraan, en heel het baantje had bedolven onder het slib uit de greppel.
100 Ingelmunsternaren voor behoud trage wegen

Vaak kwam de vraag, wat nu? Hoe kunnen we die wegen openhouden of herstellen? De actie maakt alvast duidelijk hoeveel mensen, zelfs op een sombere dag, belang hechten aan deze kerkewegels en er voor buiten willen komen. Belangrijk is ook dat de deelnemers een onbekend stukje Ingelmunsters landschap te zien hebben gekregen, en ook zien hoe het er met ons patrimonium aan trage wegen concreet aan toe is. We beschouwen de dag als geslaagd als onze beleidsmakers de boodschap oppikken en geen wegen laten afschaffen. Helemaal tevreden zijn we als alles leidt tot een waar herstelbeleid.

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012