Nieuws uit de provincieraad

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025
03/12/2020
Het thema van de eerste gedeputeerde in zijn toespraak was ADEM. Adem voor de West-Vlamingen! Inderdaad, 2020 was een jaar waar we soms adem te kort kwamen, adem om je goed te voelen, adem om door te gaan, adem om te overleven. Maar de vraag is wat we doen als we adem tekort hebben, voor welke remedie kiezen we? Doen we aan symptoombestrijding met een puffer of kiezen we voor een gezondere leefomgeving? De manier waarop we momenteel met natuur en onze leefomgeving omgaan, zowel lokaal en provinciaal als op hogere niveau's, zorgt ervoor dat steeds meer mensen puffers nodig hebben als remedie voor te weinig adem...

lees verder lees meer
 

Verslag Provincieraad november 2018
29/11/2018
BUDGETBESPREKING 2019 Over het budget 2019 kunnen we eigenlijk kort zijn, het is de voortzetting van het meerjarenplan dat door deze meerderheid werd opgezet en uitgevoerd. We verwachten van de nieuwe gedeputeerden een nieuw beleidsplan en dan wellicht ook een begrotingswijziging begin volgend jaar om dit vanaf 2019 uit te voeren. We lazen in de pers dat de nieuwe beleidsploeg wil gaan voor een 'duurzame' provincie, een woord dat al zo veel misbruikt is in dit halfrond dat we uiterst benieuwd zijn naar de invulling ervan in de komende jaren...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad september 2017
13/11/2017
Het belangrijkste punt op de provincieraad van september 2017 was de definitieve vaststelling van het PRUP slachthuis Tielt. Na de heisa in de pers over het dierenwelzijn en de tijdelijke sluiting van het slachthuis kwam de vraag tot uitbreiding wel op een ongelegen moment. Maar de meerderheidspartijen en de oppositie (met uitzondering van Groen die tegenstemde) keurden de uitbreiding toch goed. Er kunnen in de toekomst 2,5 miljoen varkens per jaar worden geslacht (nu 1,5 miljoen) waarvan 60% bestemd is voor de uitvoer...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad juni 2017
25/08/2017
De agenda was opnieuw eens de moeite waard, met zo'n 30 punten. Net als vorige maand haalt de algemene vergadering van de luchthaven van Wevelgem de definitieve agenda niet. Door een toevoegsel bij de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos krijgt de provincie de verantwoordelijkheid hele uitbating van het bezoekerscentrum van het Zwin, inclusief het Kijkcentrum. Een logische beslissing om dit als één geheel te bekijken. Over de meeste ruimtelijke dossiers (definitieve vaststellingen van de RUPs site Braem NV, Greenyard foods en de herziening afbakening stedelijk gebied Knokke-Heist) hebben we meer bedenkingen, maar deze kwamen al aan bod bij de voorlopige vaststelling in de provincieraden van oktober of januari...

lees verder lees meer
 

Verslag provicnieraad mei 2017
24/08/2017
Opnieuw een beperkte agenda deze maand. Eén punt werd dan nog afgeserveerd, omdat het dossier in de soep draait. Het was de bedoeling, zo'n 3 jaar na de oprichting van een nieuwe NV, de activiteiten van de luchthaven over te nemen van de 'West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld'. Een rechtszaak over de problemen met de luchtvaartbegeleiding strooit echter roet in het eten. Een zoveelste reden dat Groen terecht niet gelooft in een leefbare toekomst voor deze luchthaven. De agenda begint met het aanduiden van een reeks vertegenwoordigers en bepalen van stemgedrag voor algemene vergaderingen van verschillende intercommunales...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
24/08/2017
We stemmen deze maand tegen voor de algemene vergaderingen van distributienetbeheerders Gaselwest en Imewo. Groen is van mening dat de provincie in deze intercommunales niets meer te zoeken heeft. Inhoudelijk zijn het immers de gemeenten die betrokken partij zijn. Dat de minieme deelname toch behouden blijft, zal allicht te maken hebben met het zitje (en de bijhorende zitpenningen) in de bestuursorganen ervan. Alle andere provincies zijn al uitgetreden, alleen West-Vlaanderen doet dit pas in 2019, als het écht verplicht wordt...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraad april 2017
01/06/2017
Weinig wereldschokkende agendapunten op de provincieraad van april. Wat algemene vergaderingen van intercommunales (waar de provincie volgens ons in de meeste gevallen best uit verdwijnt), wat budgettaire punten zoals een budgetwijziging van de provincie en van het autonoom provinciebedrijf VONK (de vroegere School voor BestuursRecht), enkele aankopen van gronden en enkele overheidsopdrachten, onder andere voor de aanleg van een bijkomende recreatief fietspad in Brugge en de aanleg van avontuurlijke speeltoestellen in provinciedomein de Gavers...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraadsfractie November 2016
12/12/2016
Budget 2017 Begin 2016 waren de bevoegdheden van de provincie nog zo groot maar bij de budgetbespreking van vorig jaar was de vrees bij de deputatie dat deze bevoegdheden tegen 2017 zouden geslonken zijn tot deze grootte en dit was ook te merken bij de 'state of the union' toen van de eerste gedeputeerde. Het was toen vooral het afgeven op Vlaanderen en het ijveren voor het behoud van wat er was dat de boventoon voerde. Maar ... dit was dit jaar anders want ... de bevoegdheden voor 2017 zijn weer als tevoren en men heeft binnen de meerderheid de zesde staatshervorming en de afslanking van de provincies nu blijkbaar al wat verteerd of er zich bij neergelegd en men is in plaats van defensief nu offensief bezig onder het motto 'less is more'...

lees verder lees meer
 

Verslag provincieraadsfractie oktober 2016
01/12/2016
De provincieraad van oktober is een stuk beknopter. Zoals wel eens meer gebeurt waren de dossiers rond ruimtelijke ordening voor ons de knelpunten. Dat vormt dan ook opnieuw het onderwerp van de rubriek 'tegenstem van de maand'. Er staan verschillende ruilingen of aankopen van gronden voor het uitbreiden van domeinen en groene assen op de agenda. Interessantst was de bespreking op de 1e commissie van de aankoop van een groot stuk grond (en bijhorend omvangrijk bedrag) bij het provinciedomein de Kemmelberg, in voorbereiding van de volgende provincieraad...

lees verder lees meer
 

Tegenstem van de maand
01/12/2016
Bij een PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de site Braem in Kortemark stellen we vast dat dit opgemaakt is voor de uitbreiding van één bedrijf en wel in agrarisch gebied. In de eerste plaats dus kan de vraag gesteld worden of dergelijke bedrijf hier wel op zijn plaats is en of men niet beter zou adviseren om te herlokaliseren naar een bedrijventerrein. De uitbreiding zal zich situeren in Herbevestigd Agrarisch Gebied, men wil dit compenseren in het PRUP Kemmelberg waar agrarisch gebied zou als 'herbevestigd agrarisch gebied' worden bestemd...

lees verder lees meer
 

123456789

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012