Minder bevoegdheden, minder deputés, maar geen kleinere kabinetten

08/04/2019 - Persmededeling provincieraadsfractie

Sinds deze legislatuur is de provincie afgeslankt. Er zijn minder bevoegdheden (de persoonsgebonden bevoegdheden als cultuur, welzijn en sport vielen weg vanaf 1/1/2018) en er zijn nu 4 in plaats van 6 deputés. Dat is te merken aan het aantal medewerkers bij de provincie, gedaald met zo'n 100-tal. Verbazend genoeg is van die evolutie weinig te merken bij het politieke personeel in de kabinetten van de gedeputeerden. Het budget is daar gelijk gebleven en het aantal medewerkers per deputé...
lees verder lees meer

Groen stelt extra vertegenwoordiger voor grootste oppositiepartij (NVA) voor

28/02/2019 - Persmededeling provincieraadsfractie

Vandaag werden in de provincieraad een hele reeks vertegenwoordigers aangeduid, onder andere in de verzelfstandigde agentschappen van de provincie. Dat de meerderheid daar de meerderheid van de mandaten invult, is absoluut normaal. Maar de meerderheid is in deze afgeslankte provincieraad wel erg gulzig. Het onevenwicht is het grootst in de de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij), omdat daar het meeste mandaten beschikbaar zijn: 13 van de 36 provincieraadsleden zitten in de raad van Bestuur....
lees verder lees meer

Project DE SOL in Blankenberge afgevoerd

08/02/2019 - Persmededeling provincieraadsfractie

Vandaag bleek dat het project DE Sol in Blankenberge niet doorgaat. Na de voorlopige vaststelling van het PRUP op 22 februari 2018 was het wachten op de definitieve vaststelling in de provincieraad en die moest er komen voor 4 maart 2019. Dit zal nu niet het geval zijn en daar is Groen tevreden over. Groen heeft als enige partij steeds tegengestemd in de provincieraad als dit project op de agenda stond. Wij vonden het een aantasting van de open ruimte tussen Blankenberge en Zeebrugge en konden...
lees verder lees meer

Investeer in de R8, daar is geen kanaal voor nodig

03/01/2019 - Persmededeling provincieraadsfractie

Momenteel loopt het onderzoek over verschillende scenario's voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk volgens de procedure van een zogenaamd 'complex project'. Vorige maand werd het openbaar onderzoek bij de alternatievenonderzoeksnota afgesloten. Groen heeft ernstige bedenkingen bij wat momenteel voorligt en pleit voor een andere aanpak. - Veel vraagtekens bij economische 'noodzaak' van een verbreed of nieuw kanaal Het 'complex project' is maar zeer beperkt economisch onderbouwd....
lees verder lees meer

Overeenkomst POM met Biënnale Interieur haalt (gelukkig) niet alle doelstellingen

31/12/2018 - Persmededeling provincieraadsfractie

Voor de voorbije editie van de Biënnale Interieur was er voor het eerst een samenwerking met de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij). De Biënnale kreeg maximaal 50.000 euro van de POM voor het uitwerken van een flankerend programma. De bedoeling hiervan was om buitenlandse bezoekers te laten kennismaken met West-Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen. 165 interieurarchitecten namen deel aan dit programma. Tot zover geen probleem. Maar onderdeel van de overeenkomst was ook...
lees verder lees meer

Maar liefst 1/3 van verkozenen in bureau provincieraad

07/12/2018 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen doet voorstel om het bureau, net als de provincieraad te halveren. Het bureau van de provincieraad is een orgaan dat de werkzaamheden van de raad regelt, vooral op praktisch-organisatorisch vlak. Tot nu toe bestond dit uit de voorzitter en 15 leden, aangevuld met 3 gedeputeerden (1 per meerderheidspartij) als waarnemer. Dat was goed voor ongeveer 25% van alle verkozenen. Op de provincieraad van 6 december ligt het voorstel voor om een bureau te maken met 11 leden. Nog zonder gedeputeerden...
lees verder lees meer

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012