Lappersfortbos

De vraag van Groen! is altijd geweest het integrale behoud van het Lappersfortbos als onderdeel van de groene gordel rond Brugge.
Daartoe verkreeg Vera Dua een aanbod tot verkoop vanwege eigenaar Fabricom. Aanbod dat verliep eind 2004. Er werd door de Vlaamse overheid niet aangekocht omdat de prijs voor Minister Van Mechelen te hoog lag.

'Oplossing' minister Peeters

Begin januari 2005 kwam Minister Peeters met een zogenaamde oplossing :

 • de 3 ha industriezone aan Ten Briele zou ontwikkeld worden;
 • voor 10 ha parkgebied zou onderhandeld worden met eigenaar Fabricom om het in beheer te nemen en de natuurwaarde te ontwikkelen;
 • voor 5 ha KMO-zone zou men onderhandelen om de periode van het aanbod van verkoop te verlengen met 2-3 jaar. Intussen zou men nadenken over de bestemming van het gebied.
 • over de reservatiestrook voor eventuele verbreding van de vaart of de weg wordt niets gezegd.

Sommigen juichten deze voorstellen toe. Groen! reageerde ontgoocheld omdat het enige 'harde' feit de ontwikkeling van de 3 ha industriezone is. Over de rest moest nog onderhandeld en nagedacht worden. Er was niets veranderd. Van een “oplossing” gesproken!

Voorstel college burgemeester en schepenen

Voor de gemeenteraad van 25 januari doet het College een dubbel voorstel:

 • het stellen van de vraag aan de Vlaamse regering om via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (Gew. RUP) de KMO-zone van 5 ha om te zetten in parkgebied;
 • Af te zien van de zogenaamde “zuidelijke ontsluiting” via de Vaartdijkstraat, zoals voorgesteld in het mobiliteitsplan. Hierbij zou de in- en uitgang van het vrachtverkeer niet meer langs het noorden (via de ring) gebeuren maar via het zuiden langs Ten Briele en de Vaartdijkstraat.

Hiertoe wordt de Vaartdijkstraat in twee gesneden. Het noordelijk deel is enkel toegankelijk voor fietsers en bromfietsers (die in beide richtingen kunnen (door)rijden) en daarnaast voor wagens die vanaf de ring het parkeerterrein van Bombardier oprijden. Het zuidelijk deel wordt aangepast om verkeer in beide richtingen mogelijk te maken. Doorgaand verkeer tussen de ring en Ten Briele wordt onmogelijk gemaakt.

Reactie van Groen!

Los van onze basishouding stelt Groen! vast dat de voorstellen van het College tegemoetkomen aan 3 groene eisen:

 • De busstelplaats van Assebroek komt aan het station (en niet aan Ten Briele) ;
 • Het uitdrukkelijk begraven van de plannen van de zuidelijke ontsluiting. Er zal dus geen autoverkeer mogelijk zijn van de ring via de Vaartdijkstraat naar Steenbrugge of omgekeerd ;
 • De vraag tot wijziging van het gewestplan voor de omzetting van de 5 ha KMO-zone in parkgebied.

Toch hebben we een aantal bekommernissen.

 • De omzetting van KMO-zone in parkgebied zouden we liever gerealiseerd zien via een gemeentelijk RUP in plaats van via een Gew. RUP. Zo zouden we niet afhankelijk zijn van een initiatief van de Vlaamse regering, maar kunnen het zelf doen.
 • Deze beslissing moet aangegrepen worden om de ringweg van Oostkamp verkeersveiliger te maken, o.a. aan het kleine rondpunt en aan het sportcentrum (oversteekplaats met middengeleider).
 • De afrit van de N31 aan de Chartreuse moet verdwijnen.
 • Tenslotte blijft de verbreding van het zuidelijk deel van de Vaartdijkstraat een heikel punt. We durven dit toch verdedigen omdat er geen doorgaand verkeer meer zal zijn vanaf en naar de ring, maar vooral omdat de vrachtwagens van en naar Bombardier niet meer aan het station op de ring zullen komen en voet- en fietspad kruisen. Daar passeren dagelijks honderden, zoniet duizenden voetgangers en fietsers (scholieren, toeristen …).

Uiteraard moet alles uitgewerkt worden met een maximaal behoud van bomen en groen en een maximale verkeersveiligheid.

terug

RSS-feeds

Wouter De Vriendt