Autosnelweg A24

Wat nu al enkele jaren vage geruchten zijn, wordt binnenkort bijzonder concreet. De Fransen willen Rijsel ontlasten van het doorgaand auto- en vooral vrachtwagenverkeer door het aanleggen van een nieuwe autosnelweg. Voor de zogenaamde A24 zijn er vier mogelijke tracés uitgewerkt, met aansluiting op het Belgisch wegennet gaande van Poperinge tot Kortrijk.

Momenteel laten de Belgische en Franse overheid een studie uitvoeren over de nieuwe weg. Deze wordt verwacht tegen het einde van het jaar, maar toch wil Frankrijk in april 2006 bekend maken welke van de vier trac?’s hun voorkeur wegdraagt.

Ondertussen voelden zich al heel wat Vlaamse politici (zoals Yves Leterme en Gilbert Bossuyt) zich geroepen om zich voor- of tegenstander te verklaren van ??n van de tracés.

De groenen, over taal- en landsgrenzen heen, weigeren om mee te stappen in de logica van meer asfalt en beton. Nieuwe wegen aanleggen verschuift dikwijls het probleem, maar lost het zelden op.

Dit zou zeker het geval zijn in dit dossier: er worden 10.000 tot 45.000 eenheden (auto's en vrachtwagens) per dag over deze nieuwe autosnelweg verwacht. De verkeersinfrastructuur in Vlaanderen kan deze verkeersstroom niet aan. Op deze manier dreigt een Frans mobiliteitsprobleem naar Vlaanderen geexporteerd te worden.

Op 27 februari laatstleden maakte een Franse d?put? uit Le Nord al een voorkeur bekend. De beste oplossing voor de Fransen lijkt die van de aansluiting van de A24 via de Pont du Badou naar de N58 op Belgisch grondgebied. Voor hen is dit ook de goedkoopste oplossing …

Groen! en Ecolo verzetten zich tegen dit project. Het betekent voor onze regio geen enkele economische meerwaarde. Het doorgaand vrachtverkeer zal wel een grote streep trekken door de gemeenten waar de nieuwe autosnelweg passeert. Om nog maar te zwijgen over de geluidslast en bijkomende vervuiling die een dergelijke transitautosnelweg met zich mee zou brengen. Dit zou op een onherroepelijk manier de leefbaarheid van de regio en de gezondheid van zijn inwoners in het gedrang brengen.

Maar ondanks de grote impact blijft het verbazend stil rond dit dossier. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Veel mensen die een autosnelweg naast de deur krijgen, weten nog nergens van.

Groen! roept in elk geval de betrokken gemeentebesturen en de bevolking op om te protesteren tegen de mogelijke komst van deze nieuwe transitautosnelweg die alleen maar nadelen zal hebben voor onze regio.

terug

RSS-feeds

Wouter De Vriendt