'Bevaarbare' waterloop van 25 cm diep zorgt voor wateroverlast door gebrek aan beheer

30/08/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

De Bergenvaart in Veurne is eigenaardig genoeg gecatalogeerd als een bevaarbare waterloop. Er varen nooit geen boten op, dat is ook onmogelijk wegens de beperkte breedte en diepte. De waterkolom bedraagt nog 25 cm, de rest is allemaal slib.

De beheerders van de waterlopen in het gebied storen zich aan het dichtslibben van deze waterloop, terwijl zij stelselmatig de waterlopen onder hun bevoegdheid vallen ruimen voor een goede waterafvoer, wat zeker belangrijk is in dit vlakke poldergebied. De wateroverlast die soms voorkomt in Houtem, kan gelinkt worden met dit gebrek aan beheer.

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stelde dan ook een schriftelijke vraag aan minister Weyts over deze situatie. De minister verdedigt de catalogering als 'bevaarbare waterloop' door te stellen dat dit een 'belangrijke grensoverschrijdende waterloop is die mee instaat voor de waterbeheersing van het IJzerbekken'. Dat zorgt er wel voor dat Waterwegen en Zeekanaal beheerder is van deze waterloop. De term 'beheerder' is echter relatief, want we al moeten terugkeren naar de jaren '80 voor de laatste keer dat de vaart geruimd werd door het slib te verwijderen, toen tot op een diepte van 1,9m. Het rijten of maaien van de bermen dateert al van de periode 2009-2010. Er wordt nu wel een nieuwe ruiming aangekondigd, maar een budget of een timing kan daar nog niet voor gegeven worden.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) vindt deze uitleg helemaal niet aanvaardbaar: "Het is logisch dat Waterwegen en Zeekanaal nv eerder wakker ligt van de Schelde of de Leie dan van een klein vaartje te velde. Maar het is helemaal niet logisch dat de minister vasthoudt aan een achterhaalde catalogering als dit een goed onderhoud in de weg staat. Als we dit vergelijken met de onderhoudsfrequentie die het polderbestuur of de provincie nastreven, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat de Vlaamse Overheid in gebreke blijft. En aangezien hun waterlopen op het einde van de ketting komen, dreigen de inspanningen van de andere partners tevergeefs te zijn. Doordat bij een bevaarbare waterloop de aanpalende eigenaars niet verplicht zijn om het slib op de oever te laten deponeren en dit dus moet afgevoerd worden, wordt het ruimen ook duurder."

Gudrun Devlieghere van Groen Veurne schetst het alternatief van Groen: "Wij stellen voor dat deze waterloop snel geruimd wordt en daarna, zoals het ook in realiteit is, als onbevaarbare waterloop bestempeld wordt. Zo zou deze waterloop een andere beheerder krijgen, een die wel zijn verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat wateroverlast tot een minimum beperkt wordt."

Maarten Tavernier, provincieraadslid
Bart Caron, Vlaams parlementslid
Gudrun Devlieghere, voorzitter Groen Veurne

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012