Subsidies: 'liever à la tête du client'

24/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen diende in de provincieraad van juni een interpellatie in om de willekeur in sommige subsidies aan te kaarten. Het gaat over het lijstje van losse, de zgn. 'nominatieve' subsidies die aan een aantal verenigingen van diverse pluimage gegeven worden als werkingssubsidie. De enige verantwoording die moet gebeuren, is aantonen dat de centen ook uitgegeven worden.

De provincieraad besliste gisteren echter met een flauw excuus (de provincieraad is zelf bevoegd voor subsidiereglementen en er kan dus een voorstel van reglement ingediend worden) om deze 'onontvankelijk' te verklaren en dus niet te behandelen. Blijkbaar heeft liever niet dat deze discussie gevoerd werd.

De interpellatie bevat inderdaad een aantal vervelende vragen:

  • Wat is de reden dat de subsidies voor vaderlandslievende verenigingen variëren tussen 250 en 750 euro?
  • Waarom moet de vzw Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdiensten het stellen met een schamele 2231 euro en krijgt de MUG-helikopter (vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening) 110.000 euro?
  • Waarom krijgt Tuinhier jaarlijks 10.600 euro en een organisatie als Velt, die werkt rond hetzelfde thema, niets?

Als zo'n zaken via een schriftelijke vraag ingediend worden, wordt vooral naar de voorgeschiedenis verwezen. Waarom wordt deze subsidie voorzien? 'Omdat ze ook vroeger al voorzien werd', is steevast een van de belangrijkste argumenten. Waarom is het bedrag zus of zo? 'Omdat het ook vroeger al zus of zo was.' Waarom zitten daar zo'n grote verschillen op? Dat is 'historisch gegroeid'.

Is daar een objectieve reden voor of weet de een beter de weg dan de ander? Het volgende citaat uit het antwoord op een schriftelijke vraag laat het laatste vermoeden: 'Verenigingen die een extra activiteit plannen bovenop hun 'normale' werking blijken vertrouwd genoeg met de werking van de provincie, en geven de deputatie en/of administratie soms een seintje om een extra dotatie aan te vragen.'

Groen pleit ervoor om deze losse subsidies te reglementeren, zodat voor de verschillende verenigingen die rond een bepaald thema actief zijn, op basis van objectieve criteria en op een gelijkwaardig speelveld, een subsidiebedrag kan voorzien worden. En niet à la tête du client, zoals dit nu gebeurt.

Maarten Tavernier,
provincieraadslid

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012