Nog steeds geen milieuvergunningsdossier 'Plopsaland' in behandeling bij provincie

15/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

We konden via de media vernemen dat Plopsaland op 30 mei een milieuvergunningsaanvraag zou ingediend hebben. Sowieso te laat om nog een nieuwe milieuvergunning te kunnen krijgen tegen de afloop van de lopende vergunning op 18 juli, gezien die procedure zo'n drie maanden in beslag neemt. Dit betekent dat vanaf die datum het park niet wettelijk geëxploiteerd wordt en het stilleggen ervan kan opgelegd worden.

Maar deze aanvraag blijkt nu nog mankementen te vertonen, want het dossier is nog niet in behandeling bij de provincie. Er werd met de provinciale diensten afgesproken dat er op 27 juni een nieuw dossier zou ingediend worden. De periode waarin Plopsaland voorziet om zonder vergunning te exploiteren wordt dus nog een maand langer.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen): "Wij zijn geen vragende partij voor procedures die het pretpark stil leggen na 18 juli. Maar als dat toch zou gebeuren, dan heeft Plopsaland dit enkel en alleen aan zichzelf te danken. Het pretpark moet ze de schuld hiervoor niet bij klagende buren leggen. Dat er wel eens een KMO in zo"n situatie zit omwille van een te beperkte kennis van de wetgeving zonder dat daar grote problemen van gemaakt worden, is nog enigszins verdedigbaar. Maar dat zo'n gigantisch bedrijf als Studio 100 zo"n risico neemt, dat vindt Groen onbegrijpelijk."

Volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (Groen): "Het is daarmee de tweede keer dat Plopsaland het niet nauw neemt met de milieuwetgeving. Ook de realisatie van het nieuwe zwembadcomplex Plopsaqua was bijna afgerond voordat er een milieuvergunning voor was. Terwijl je volgens de wetgeving niet kan starten met bouwen voordat er deze vergunning toegekend wordt. Ook daar was toen discussie over."

Studio 100 zou dus ondertussen wel moeten weten hoe de milieuwetgeving in elkaar zit maar heeft genoeg eigenaardig nagelaten om tijdig een hernieuwing aan te vragen.

Maarten Tavernier, provincieraadslid
Wouter De Vriendt, federaal volksvertegenwoordiger

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012