Groen ziet wel meerwaarde in provinciale visie kleinschalige windmolens

26/05/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

"beter visie die deur op een kier zet dan geen visie"

Vorige week stelde deputé Deblock de resultaten voor van een proefproject van de provincie waarin voor 6 West-Vlaamse gemeenten een visie opgemaakt werd voor de inplanting van kleinschalige windmolens. Dat zijn de molens tot een hoogte van 15 meter.

De NVA reageert negatief op dit werk, omdat dit overbodig zou zijn en het bijkomende drempels zou opwerpen om dergelijke windmolens vergund te krijgen.

Groen is wel van mening dat dit werk van de provincie zinvol is. In de praktijk stellen we vast dat er bijna geen kleinschalige windmolens vergund worden en de meeste gemeentes heel weigerachtig staan tegenover deze technologie. Het is zelfs zo dramatisch dat bedrijven, zoals Vyncke uit Harelbeke, die nieuwe prototypes willen uittesten, heel moeilijk testlocaties vinden (in dit geval ging het wel om een middelgroot type). Op die manier wordt zelfs ontwikkeling van deze technologie onmogelijk.

Het is inderdaad heel belangrijk om de windmolens met een aanvaardbaar rendement te kiezen uit de brede range van types die op de markt, en waar nog veel ontwikkelingswerk is. En sowieso is omwille van de randvoorwaarden kleinschalige windenergie geen installatie die even massaal kan doorbreken als zonnepanelen. Maar er is een duidelijke interesse van landbouw- of andere bedrijven die zoveel mogelijk energie zelf willen produceren. Het studiewerk van de provincie zet op zijn minst de deur op een kier om in goed overwogen omstandigheden wél positief te staan tegenover deze vorm van hernieuwbare energie. Dat zal misschien een bescheiden start zijn, maar het is tenminste een start.

Van de provinciale beleidsvisie (of eigenlijk een ontwerpvisie die nooit gefinaliseerd raakte) kon spijtig genoeg inderdaad niet hetzelfde gezegd worden. Dit project heeft meer realisaties tegengewerkt dan mogelijk gemaakt.

Groen stelt wel vraagtekens bij de rendabiliteitseis. Dat is een terecht aandachtspunt, maar is meer een issue voor de bouwheer dan voor de vergunningverlenende overheid. Het is nieuw dat een stedenbouwkundige vergunning afhankelijk gesteld wordt van een financiële opbrengst. In andere sectoren wordt de vraag naar rendabiliteit niet gesteld. Bij het afleveren van pakweg grote varkensstallen, waarvoor sommige landbouwers zich in het verleden overmatig in de schulden staken, waren beter wat meer financiële vraagtekens gesteld. Ook die evolutie had een grote impact op het landschap.

Maarten Tavernier, provincieraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012