Fietspad tussen Ledegem en Moorsele geschrapt tot na 2019

27/04/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

De provincie schrapt in de meerjarenplanning de budgetten voor het al lang geplande fietspad in de Wevelgemstraat in Ledegem en Ledegemstraat in Wevelgem. Dat betekent dat er tot 2019 geen (her)aanleg van weg en fietspad komt tussen Ledegem en Moorsele, terwijl dit al aangekondigd werd van voor de verkiezingen van 2012. Vooral in Ledegem is het wegdek in erbarmelijke staat en wordt al jaren beloofd om dit aan te pakken. Vanuit de Spa-Groen-fractie waren er al verschillende interpellaties in de Ledegemse gemeenteraad hierover. De provinciale middelen worden ingezet voor andere fietsfondsdossiers die wel klaar zijn voor realisatie elders in West-Vlaanderen.

De reden voor de schrapping is dat de noodzakelijke verwerving van de gronden nog nergens staat. Nochtans werd al in 2012 door de provincie aan de gemeenten de verwervingsplannen overgemaakt, om over te gaan tot een minnelijke aankoop of indien nodig een onteigening. Maar in de toelichtende nota (zie bijlage) van de provinciale administratie staat te lezen: 'Noch in Wevelgem, noch in Ledegem is er zicht op wanneer deze (+ de grondverwervingen, nvdr) zouden kunnen gerealiseerd worden'.

Door de lange vertraging is de bouwvergunning verlopen en is het grondonderzoek niet meer geldig, Het standaardbestek voor wegenbouw is gewijzigd, zodat een nieuw bestek moet gemaakt worden. Er moet dus voor al deze zaken een nieuwe procedure opgestart worden.

Burgemeester Bart Dochy legt graag de schuld van het uitblijven van een realisatie bij anderen. "De heraanleg van de Wevelgemstraat laat te lang op zich wachten. Mocht het van ons afhangen, dan stond dit dossier al veel verder", staat te lezen op zijn website in een artikel van begin dit jaar. Maar de bal blijkt toch vooral in het kamp van de gemeente(s) te liggen. Het pleidooi om de dossiers van Wevelgem (waar de situatie minder dramatisch is) en Ledegem op te splitsen heeft weinig zin zolang ook in Ledegem de nodige gronden niet aangekocht zijn.

Ledegem steekt dus best de hand in eigen boezem in plaats van naar de provincie te wijzen. Groen pleit ervoor om fietsveiligheid voorop te stellen.

Maarten Tavernier, provincieraadslid Groen,
Geert Cloet, gemeenteraadslid Spa-Groen Ledegem

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012