Groen neemt wetgeving kathedrale kerkfabriek op de korrel

23/02/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Net zoals een gemeente moet instaan voor het bijpassen van de tekorten van de lokale kerkfabrieken voor het organiseren van de eredienst en de instandhouding van de kerkgebouwen, moet een provincie dat doen voor de kathedraal en de kathedrale kerkfabriek.

In de voorbije 3 jaar pompte de provincie al ruim 6 miljoen euro in allerhande restauratiewerken van het interieur van de kathedraal, en jaarlijks gaat tussen de 220.000 en 250.000 euro naar de exploitatiekosten voor de eredienst.

Maar Groen vindt het wel niet logisch dat er een strikte scheiding bestaat tussen het kerkgebouw en wat heet het privaat patrimonium (spaargeld en vastgoed) van de kerkfabriek. De aankoop van 2 nieuwbouwappartementen door de kathedrale kerkfabriek was de aanleiding om de wetgeving hierrond eens grondig onder de loep te nemen. Want Groen stelt zich de vraag of deze taak van een (kathedrale of lokale) kerkfabriek als een soort vastgoedmakelaar die zijn patrimonium beheert niet aan actualisatie toe is.

De wetgeving bevat enkele rare kronkels:

  • De roerende (spaargeld) en onroerende (gebouwen of gronden) goederen van een kerkfabriek moeten beheerd worden met het oog op een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement. De praktijk is gelukkig anders, maar als dit letterlijk geïnterpreteerd wordt, zou dit betekenen dat een kerkfabriek moet investeren in de wapenindustrie indien dat de belegging is die het hoogste jaarlijks rendement oplevert, of hun panden opsplitsen in zo klein mogelijke woongelegenheden als een soort huisjesmelker om zoveel mogelijk huur op te strijken. Dat kan toch niet de bedoeling van de wetgeving zijn.
  • Hoewel de provincie alle tekorten moet bijpassen, is er geen inspraak in de wet voorzien in het beheer van dit privaat patrimonium, de wet bepaalt enkel dat 'de provincie de kerkfabriek niet kan verplichten om die reserves te gebruiken voor investeringen in het (kerk)gebouw.' Nochtans zou investeren in het kerkgebouw niet altijd betekenen dat de kerkfabriek verarmt: een investering in energiebesparing kan bvb. de stookkosten en zo de tussenkomst van de provincie in de werkingsmiddelen verminderen. Voor de gemeentes staat expliciet in de wetgeving dat er andere afspraken kunnen gemaakt worden met het centraal kerkbestuur (= het overkoepelend orgaan van de verschillende lokale kerkfabrieken), voor de provincie is dat niet het geval.

In een motie voor de provincieraad van komende donderdag stelt Groen dan ook voor om aan de Vlaamse Overheid te vragen om deze elementen in de wetgeving te wijzigen.

Binnenkort mogen de provincies geen eigen personenbelasting meer heffen en zal er een lagere dotatie vanuit Vlaanderen komen. Het zou dan ook logisch zijn dat de provincie binnen die lagere budgetten zoveel mogelijk zijn eigen keuzes kan maken.

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012