Meerkost van 500 euro per km waterloop verantwoord?

27/11/2015 - Persmededeling provincieraadsfractie

poldersUit het budget 2016 van de provincie blijkt dat het onderhoud van waterlopen in gebieden waar dit gebeurt door de polderbesturen een stuk duurder is. Polderbesturen zijn historisch gegroeide organisaties die opgericht werden waar stukken water destijds ingepolderd werden en dus voor landbouw en ander gebruik in aanmerking kwamen. Het waterpeil moet daarvoor onder controle gehouden worden, er worden door het polderbestuur ook belastingen ingevorderd bij de grondeigenaars.

Het verschil in kostprijs tussen het beheer door de provinciale diensten en de polderbesturen (die logischerwijs vooral bestaan in het noorden van de provincie) bedraagt zo'n 500 euro per kilometer waterloop. Het totale prijsverschil loopt voor 1343 km waterloop op tot meer dan 700.000 euro. De overheadkosten voor sommige polderbesturen loopt op tot bijna 30% van de totale omzet, ook een stuk hoger dan dat van de provinciale diensten. Groen stelde zich in de budgetbesprekingen op de provincieraad vandaag dan ook kritische vragen over de meerwaarde van deze historische structuren. Vanuit het argument van schaalgrootte en efficiëntie nam de provincie het beheer van de gemeentelijke waterlopen vorig jaar over. Maar in de poldergebieden wordt het beheer wel versnipperd tussen 5 polderbesturen. Waarom wordt dezelfde redenering niet doorgetrokken op de waterlopen beheerd door de polderbesturen?

Gedeputeerde Naeyaert verdedigde die meerkost vanuit de eigenheid van de waterlopen in het vlakke en waterrijke landschap van de polders: pompstations, bredere waterlopen met meer riet, meer slibvorming, snellere oeverafkalving,... Maar op de vraag van Groen om een soort van audit te organiseren om de kosten objectief te bekijken, kwam toch de belofte om de bestekken door te lichten en het beheer van de waterlopen cijfermatig te vergelijken.

Om een slanke overheid te realiseren hoeft immers misschien niet enkel naar de provincies gekeken worden...

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012