Biolandbouw: mooie intenties niet vertaald in budget

26/11/2015 - Persmededeling provincieraadsfractie

BioBij de budgetbesprekingen kondigde gedeputeerde van landbouw Naeyaert acties aan om meer boeren aan te zetten om over te schakelen van gangbare naar biologische landbouw. Verrassend, want in de budgetdocumenten van de provincie of van Inagro wordt deze intentie nergens expliciet benoemd.

Groen is tevreden met deze intentie, want wij pleiten er al sinds het begin van de legislatuur voor om biolandbouw meer aandacht te geven. De moeilijke situatie in de landbouwsector geeft hoe langer hoe duidelijker aan dat het klassieke landbouwmodel geen leefbare toekomst garandeert voor vele (West-)Vlaamse boeren. Er is veel meer consumptie dan productie van bioproducten in Vlaanderen, dus er is zeker nog veel groeimarge.

Maar Groen wil meer dan een vage aankondiging. Provincieraadslid Alex Colpaert vroeg dan ook vandaag in de provincieraad om dit concreet te maken.

Gedeputeerde Naeyaert gaf aan vooral te willen inzetten op concrete initiatieven die landbouwers en potentiële afnemers samenbrengen, zoals de voedingsindustrie en groothandel. Zo is diepvriesgroentenfabrikant Ardo vragende partij om meer aanvoer van biogroenten te kunnen realiseren in eigen streek. Een opportuniteit die de landbouwsector niet kan laten liggen.

Maar voor Groen moet de provincie ook inzetten op samenwerking tussen biolandbouwers onderling. Zo kan delen van kennis, van machines, ruilen van gronden, teeltafspraken maken,... veel kosten en moeite besparen en gangbare landbouwers stimuleren om de overstap naar bio te maken. Er zijn in de praktijk mooie voorbeelden hiervan te vinden.

Groen kijkt dan ook uit naar de resultaten op het terrein en naar een stijging van het aantal biologische landbouwers in West-Vlaanderen.

Alex Colpaert
provincieraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012