Minimale besparing treft vele tienduizenden reizigers

02/11/2015 - Persmededeling

VeerdienstAfgelopen zomer besliste Vlaams Minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om te besparen op de overzetdienst op de havengeul in Nieuwpoort. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) opvroeg, blijkt de besparing vrij beperkt te zijn, maar de impact voor de gebruikers enorm.

De veerdienst tussen Nieuwpoort en Lombardsijde (Middelkerke) is sinds 1 oktober enkel nog operationeel tijdens de weekends en schoolvakanties. Nochtans werd de overzetdienst ook heel intensief gebruikt op schooldagen. "Tussen februari en juni dit jaar maakten ruim 45.000 mensen de oversteek op een doordeweekse dag, gemiddeld is dat 500 per dag" stelt Caron vast. "Die mensen staan nu in de kou en moeten een omweg van bijna 7 km maken, helemaal rond de IJzermonding."
Bovendien is het niet zo dat het aantal passagiers op weekdagen per definitie lager ligt dan in de weekends. Vaak zelfs integendeel. Zo zien we een 10-tal werkdagen waarop meer dan 1.000 mensen werden overgezet, met zelfs uitschieters boven de 1.300, terwijl er zaterdagen of zondagen zijn met nauwelijks een paar honderd passagiers. Uit de cijfers is allerminst een rode draad te halen.

De besparing waar het Minister Weyts allemaal om te doen is, blijkt trouwens niet echt spectaculair te zijn. Door op schooldagen niet langer uit te varen, wordt er €132.000 bespaard op een totale jaarlijkse exploitatiekost van een goeie €300.000. "Ik durf dat een minimale besparing te noemen met een grote maatschappelijk impact. Voor veel wandelaars en fietsers wordt de IJzer nu immers opnieuw de onoverkomelijke barrière die hij ooit was." aldus Bart Caron, die schamper verwijst naar de rol van de stroom tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Een heroverweging van zijn beslissing sluit Minister Weyts uit. Enkel wanneer de gemeentebesturen van Nieuwpoort en Middelkerke met geld over de brug komen, zou de dienstverlening weer op niveau kunnen komen. Maar gesprekken daarover heeft de minister niet gevoerd, net zomin als met Westtoer. "Voor een Minister die ook bevoegd is voor Toerisme, is dat toch wel op zijn minst opmerkelijk te noemen," besluit Caron.

Bart Caron

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012