Stad Oostende loopt subsidie voor Casinokursaal mis door dossierfouten

04/06/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Het Oostendse stadsbestuur klaagt sinds jaren steen en been over de hoge renovatiekosten aan het Casinokursaal en het gebrek aan subsidies vanwege de hogere overheid. Nu blijkt uit een beslissing van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen dat de Stad Oostende er niet in slaagt om een correct dossier in te dienen voor een provinciale subsidie van 1,2 miljoen euro (zie bijlage). De uitbetaling van de eerste schijf van 200.000 euro werd door de Provincie opgeschort. Groen-fractieleider Wouter De Vriendt is verbaasd over de vele dossierfouten en benadrukt het belang van deze provinciale subsidie voor het Casinokursaal, gelet op de slechte financiële situatie van de Stad.

Op 23 maart 2012 besliste de Provincie West-Vlaanderen in een overeenkomst met de Stad Oostende om een aanvullende investeringstoelage toe te kennen voor bijkomende werkzaamheden aan het Casinokursaal, meer bepaald "extra restauratiewerkzaamheden en bouwkundige ingrepen om het functioneren van het Casinokursaal te verbeteren". De toelage bedraagt 1,2 miljoen euro en uit te betalen in vijf jaarlijkse schijven van 200.000 euro en een saldo.
De eerste schijf was voorzien in 2012, maar er werden geen stavingstukken ingediend, niettegenstaande herhaaldelijk aandringen door de Provincie. Op 11 april 2013 ontving de Provincie een aanvraag met facturen voor een totaalbedrag van 275.173,65 euro. Het dossier werd echter niet ontvankelijk verklaard wegens tal van fouten:

  • De voortgangsrapporten met verantwoordingsstukken dienen jaarlijks vóór 1 april te worden voorgelegd. Het dossier werd pas op 11 april ontvangen.
  • In het dossier ontbrak een voortgangsrapport en vorderingsstaten.
  • De investeringstoelage dient uitdrukkelijk voor restauratiewerkzaamheden en bouwkundige ingrepen, niet voor onderhoud. Een groot aantal facturen blijkt dan ook niet in aanmerking te komen. Meerdere facturen werden als "onderhoud" ingeboekt, een aantal facturen werd opgemaakt door een verhuurbedrijf wat doet vermoeden dat het gaat om kosten voor installaties van tijdelijke evenementen, op een aantal facturen staat zelfs uitdrukkelijk dat het gaat om evenementen zoals het project 'Trouwen in Kursaal' waarbij men het gas voor het opblazen van ballonnen mee in rekening probeert te brengen. Verder vermeldt een groot aantal facturen kleine herstelwerken die inherent zijn aan het onderhoud van het gebouw. Ten slotte bevatten meerdere facturen louter een verwijzing "volgens leveringsnota" of "volgens onze offerte".

De Provincie geeft de Stad Oostende de kans om vóór 1 juli 2013 alsnog een correcte aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf investeringstoelage in te dienen. Wouter De Vriendt (Groen) is verbaasd en verontrust over de vele dossierfouten. "Aan de ene kant staat de SP.A-CD&V-OpenVLD- coalitie al jaren aan de klaagmuur over het gebrek aan bovenlokale subsidies voor de werken aan het Kursaal, maar aan de andere kant blijkt nu dat ze een belangrijke subsidie in 2012 niet heeft aangevraagd en dat de aanvraag voor 2013 geweigerd werd wegens talloze fouten en verkeerde facturen", zegt De Vriendt.

Groen benadrukt het belang van deze provinciale subsidie voor het Kursaal, gelet op de slechte financiële situatie van de Stad en AGSO. "Deze subsidie mogen we niet mislopen. We vragen dat het stadsbestuur dit dossier in orde brengt, maar ook een onderzoek voert naar de manier waarop subsidiedossiers samengesteld worden. Met subsidieaanvragen moeten we correct en nauwkeurig omspringen", besluit De Vriendt.

De Stad Oostende heeft volgens de laatst beschikbare rekening (eind 2011) 121 miljoen euro schulden en AGSO heeft 51 miljoen euro schulden.

Wouter De Vriendt, fractieleider Groen
Herman Lodewyckx, provincieraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012