Hoezo geen problemen ?

22/01/2012 - Persmededeling

Het steunpunt Milieu en gezondheid onderzocht het bloed van jongeren in Menen en Wevelgem, en kwam tot opvallende resultaten. PCB's en dioxines worden minder gevonden, maar zware metalen waaronder cadmium en thallium des te meer. De jongeren in de streek hebben 28% meer cadmium en 20% meer thallium in het bloed dan de doorsnee Vlaming. Dit is verontrustend want het heeft een impact op de gezondheid.

Met deze resultaten in de hand is het belangrijk de bron van de vervuiling op te zoeken en aan te pakken. Thallium komt voor in elektrotechnische apparaten, net het materiaal dat bij Galloo verwerkt wordt. Cadmium zit soms in soldeer in dezelfde apparaten. Dat PCB's dalen is logisch omdat er in het ingezameld electroschroot ook steeds minder PCB-houdende schakelingen, condensatoren of trafos voorkomen. Het gebruik ervan is immers al lang verboden. Wilfried Samaey, die voor VELT Wevelgem/Menen de milieuraad opvolgt, geeft nog een tweede verklaring: "De Menenaars wordt al lang afgeraden om nog groenten uit eigen tuin te eten, en doet dat dan ook niet, uit schrik voor de vervuiling."

Uiteraard kan een onderzoek bij de jongeren niet blootleggen wat de bron van de besmetting is. De vervuiling kan uit meerdere bronnen komen, of zelfs het gevolg zijn van oudere vervuiling. Maar waakzaamheid is geboden. Mike Van Acoleyen, voorzitter van Groen West Vlaanderen, geeft aan dat geen risico's mogen genomen worden met de volksgezondheid. De maatregelen die Galloo treft, zoals de bergen afval niet hoger maken dan zes meter en ze met water besprenkelen, lijken niet echt afdoend om alle stof en alle vervuiling tegen te houden : "Zeker in deze belaste streek moeten we erover waken dat er geen extra bronnen bijkomen. Daarom staan we argwanend tegen de plannen van Galloometal om ook kwik te verwerken, zo vlak bij de drukbevolkte kern van Menen".

Het Vlaamse milieubeleid huldigt het stand-still principe. Zorg ervoor dat een vervuiling nooit erger wordt, dus sta geen bijkomende vervuiling toe in een reeds getroffen streek. We willen ook het fijn stof tegengaan. Het onderzoek wees immers uit dat het fijn stof in Menen belast is met kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen, de helft hoger dan gemiddeld in de rest van Vlaanderen. Op de kaartjes van IRCEL (de interregionale cel leefmilieu) wordt zuidwest Vlaanderen al jarenlang wel degelijk als blackpoint aangeduid voor fin stof. "En we willen ook vermijden dat er binnenkort ook kwik in het bloed van de jongeren zit", vult provinciaal partijsecretaris Carlo Herpoel aan: Daarom heeft Groen een procedure bij de Raad van State lopen tegen de geplande uitbreiding van het bedrijf. Een uitspraak ten gronde wordt binnenkort verwacht.

Het is onverantwoord van de bevoegde schepen Bogaert om de uitslag van het onderzoek aan te duiden als "matig positief". De uitslag op vlak van cadmium, thallium en fin stof is ronduit negatief. De onderzoekers geven aan dat de kans op kanker hier 6% tot 8% hoger ligt. Dit is geen positief verhaal. Groen raad het bestuur in Menen dan ook aan alles te doen om ervoor te zorgen dat industriële ontwikkeling nooit ten koste van de volksgezondheid gebeurt. Groenten wassen en tuinafval goed beheren is één element, maar de oplossing moet ook gezocht worden in een doordacht vergunningenbeleid.

Mike Van Acoleyen, Voorzitter Groen West-Vlaanderen
Geert Pype Voorzitter Groen Menen
Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Carlo Herpoel, Secretaris Groen West-Vlaanderen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012