Auditeur Raad van State adviseert schorsing in procedure voetbalstadion

05/09/2011 - Persmededeling

De auditeur van de Raad van State treedt Groen! bij in haar bezwaren tegen het nieuwe voetbalstadion in Chartreuse. Groen! Brugge, Oostkamp en Zedelgem startten samen met een aantal buurtbewoners een procedure bij de Raad van State tegen het GRUP Brugge, waarvan het voetbalstadion deel uitmaakt. De zaak valt te pleiten op zitting van de raad van state 16 september aanstaande. In het merendeel van de gevallen volgt de Raad van State het advies van de auditeur.

De auditeur stelt dat bij de keuze van de locatie onvoldoende rekening werd gehouden met het plan-MER. Hij stelt dat men zich bij de locatiekeuze ten onrechte enkel heeft gebaseerd op de rapportage door RESOC en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). Ook zijn de redenen die worden aangehaald om Charteuse te verkiezen boven het Jan Breydelstadion onvoldoende onderbouwd.

Volgens de auditeur wordt ook het rechtszekerheidsbeginsel geschonden. Door alle zaken rond mobiliteit door te schuiven naar een latere fase werd blijk gegeven van onzorgvuldigheid. "Meer in het bijzonder zijn de stedenbouwkundige voorschriften inzake ontsluiting en bereikbaarheid onvoldoende," zegt Marleen Ryelandt, advocate voor Groen! in de procedure.

Daarnaast wordt in het advies gezegd dat er werd gekozen voor de minst gunstige locatie wat betreft waterbeleid. Zelfs met milderende maatregelen zouden significante negatieve effecten optreden.
"Ook de omwonenden zouden moeilijk te herstellen nadeel ondervinden door de negatieve effecten van het plan. Door het aantasten van de groene gordel zouden zij hun woonomgeving zien veranderen van een groene omgeving naar een druk gebied met stedelijke activiteiten," zo gaat Marleen Ryelandt verder.

"Wij zijn zeer tevreden met dit advies van de adviseur," aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge. "Dit bevestigt wat wij al geruime tijd aankaarten: de keuze voor Chartreuse is een toonbeeld van onbehoorlijk bestuur. Wij hopen nu dat de Raad van State dit advies tot schorsing volgt en dat later ook definitief dit project kan worden opgeborgen. Reeds van in het begin was duidelijk dat dit project niet rechtszeker was. Indien men dadelijk had gekozen voor de uitbouw van het Jan Breydelstadion dan konden beide Brugse voetbalclubs nu reeds in een ambitieus stadion spelen."

Intussen blijft het nog onzeker of de schorsing voor het GRUP of enkel het deelgebied Chartreuse zou gelden.

Geert Vercruyce, gemeenteraadslid Oostkamp
Martine De Meester, gemeenteraadslid Zedelgem,
Guido Maertens, gemeenteraadslid Brugge
Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge, 0473 334081
Marleen Ryelandt, advocate, 0475 531679

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012