Libië testcase voor 'responsibility to protect'

18/03/2011 - Persmededeling

Groen! juicht de beslissing van de VN Veiligheidsraad die militaire maatregelen toelaat om burgers te beschermen in Libië toe. De Veiligheidsraad nam deze beslissing afgelopen nacht. Volksvertegenwoordigers Eva Brems en Wouter De Vriendt dringen nu aan op snelle actie, strikt binnen het VN-mandaat en in overleg met de omringende Arabische landen. Indien nodig moet ook het Belgisch leger haar verantwoordelijkheid nemen.

Volgens volksvertegenwoordiger Eva Brems is Libië een testcase voor de internationale norm inzake een zogenaamde 'responsibility to protect'. De internationale gemeenschap erkent de 'responsibility to protect' sinds 2005. Dit is één van de lessen die zijn getrokken uit het falen van de internationale gemeenschap om de genocide in Rwanda te voorkomen. Het betekent dat als een land de eigen bevolking blootstelt aan misdaden tegen de mensheid, er op de internationale gemeenschap een beschermingsverplichting rust. Deze kan worden uitgeoefend met vreedzame middelen, maar als die niet volstaan, kan er ook militair opgetreden worden.

Eva Brems: "Als de 'responsibility to protect' meer wil zijn dan een papieren belofte, kan de internationale gemeenschap niet passief toekijken hoe Kadhafi met bruut geweld de controle over het Libische grondgebied terug verovert. Er is al lang genoeg geaarzeld. Tijdverlies staat gelijk met verlies aan levens én verlies aan geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap."

Wouter De Vriendt vindt dat ook het Belgische leger haar verantwoordelijkheid moet nemen en de uitvoering van het VN-mandaat moet steunen indien het daartoe gevraagd wordt. "Ik heb met verbazing kennis genomen van de weigerachtige houding van Minister van Landsverdediging Pieter De Crem (CD&V) om een no-fly zone in te stellen. Nochtans is dit een absolute voorwaarde om de burgerbevolking tegen de repressie van Khadafi te kunnen beschermen."

Na een eerste robuuste reactie die leidde tot sancties, de verwijdering van Libië uit de Mensenrechtenraad, en de doorverwijzing naar het Internationaal Strafgerechtshof, viel de internationale gemeenschap ten prooi aan besluiteloosheid en interne onenigheid over de volgende stappen. 'Wie A zegt, moet ook B zeggen', aldus Brems, "nadat duidelijk is gemaakt dat Kadhafi niet langer de legitieme leider van Libië is, kan je de Libische bevolking, bij wie een legitieme hoop is gewekt dat ze zouden gesteund worden in hun strijd voor democratie, niet in de steek laten".

Groen! roept op om ook de rest van de regio niet uit het oog te verliezen. In Bahrein worden, met de hulp van Saoedi Arabië, manifestaties op bloedige wijze onderdrukt. Voor Groen! is het wenselijk om sancties zoals een moratorium op wapenexport, uit te breiden naar de hele regio.

Eva Brems en Wouter De Vriendt
federaal volksvertegenwoordigers Groen!

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012