Lentebloeiers dankzij Groen!

09/11/2010 - Persmededeling

Groen! Ledegem poogt al 11 jaar op rij om de gemeente wat bloemvriendelijker te maken. Wij doen dat door elk jaar 1000 bloembollen aan het gemeentebestuur te geven. Deze maal gaan we ze zelf planten.

Wij schenken de bloembollen aan alle Ledegemnaren om verschillende redenen

 • We willen de gemeente er op wijzen dat zij wel geld spendeert aan nodeloze maaibeurten van de bermen. Als op 7 november ieder weldenkend mens zijn grasmachine al heeft opgeborgen, worden de bermen in Ledegem voor de derde maal gemaaid. Dit staat zelfs volledig los van het feit dat de gemeente niet eens de moeite doet om te maaien volgens het bermdecreet. (pas maaien na 15 juni en na 15 september om zaden van uitgebloeide planten de kans te geven zich uit te zaaien) Het uitgespaarde geld van de derde maaibeurt zou kunnen dienen voor de aankoop van bloemen en planten.
 • Wij willen bewijzen dat GROEN! constructief wil meewerken aan een
  mooiere gemeente.
 • Het gemeentebestuur aanzetten om eindelijk werk te maken van een grondig natuurbeleid en zelf ook een inspanning te doen om bermen, plantsoenen en restgronden wat op te fleuren en aan te planten. Wij stellen al jaren vast dat onze gemeente er elk jaar troostelozer en grijzer uit gaat zien. In tegenstelling tot onze buurgemeenten, Lendelede, Roeselare en Izegem, die fier pronken met de onderscheiding 'bloemengemeente' uitgereikt door de VVOG, is het qua openbaar groen en bloemvoorziening in Ledegem heel triest gesteld. Zelfs in de bestaande bloembakken aan de kerk van SEW of aan de wegversmallingen op de weg SEW- RK , of op de ronde punten in RK en Ledegem zie je enkel aarde, afgestorven plantenresten of onkruid. Een
  zielige aanblik.
 • Het gemeentebestuur aanporren om geen pesticiden of herbiciden meer
  te gebruiken op openbaar domein. 'Zonder is gezonder'
 • Een oproep doen aan de bevolking om gemeentegronden niet als een vuilnisbak te beschouwen door er allerlei zwerfvuil op achter te laten. Onze aandacht gaat vooral naar de spoorwegberm.
 • De Ledegemnaars aansporen zelf meer hun gevels te bebloemen of geveltuintjes aan te leggen.

De voorbije jaren gaven we de bloembollen bij het begin van een gemeenteraad. Maar deze keer willen we zeker zijn dat de bollen aangeplant worden en op de plaatsen die wij suggereren. Daarom zullen we 500 narcissen
(paaslelies) en 500 krokussen zelf aanplanten. Dit gebeurt woensdagnamiddag 10 november vanaf 14u.

Wij zouden het op prijs stellen mocht er een foto worden genomen van onze plantactie. Wij verzamelen om 13u30 bij Geert Cloet, Groene Jagersstraat 8 Ledegem (tel 0475/769803)

Gezien we op verschillende plaatsen in de gemeente zullen planten en de fotograaf misschien niet vrij is om 13u30 kan hij bellen voor een precieze plaatsafspraak.

Lucien Vandenbroucke
051/300249

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012