Jong Groen! kraakt pand voor starterswoningen

14/03/2009 - Persmededeling

Het voormalige Theresianenklooster, de Weylerkazerne staat al tientallen jaren leeg. Voor het geschiedenisrijke gebouw heeft het nochtans nooit aan plannen ontbroken. Het gebouw dat in 1967 werd geschonken aan het fonds voor openbare schoolgebouwen bleef in hun eigendom tot begin dit decennium. In 1993 verleende het stadsbestuur een stedebouwkundig attest voor woningen, studio's of hotel. De functie hotel werd in 1999 uit het attest geschrapt. Nadat het gebouw werd verkocht veranderde dat opnieuw en werd hotel terug als functie toegevoegd. Ondertussen bleef het gebouw leeg. Eigenaar Paul De Grande probeert er al vele jaren een hotel in te krijgen. Het laatste plan is een samenwerking met de Zwitserse Groep Rosebud Heritage. De uitvoering is gepland voor 2008-2010 zo lezen we op de site van het architectenbureau. In kleine letters staat er bij, huidige stand opmaak analyse, bespreking eisenpakket, finaliseren voorontwerp. M.a.w. nog altijd is er niks concreet.

Zo blijft het interessante Gebroeders Van Raemdonck Blok een stadskanker, net als heel wat andere gebouwen, verdoken in de binnenstad. In 2007 stonden 108 woningen op de leegstand lijst, waarvan 73 in de binnenstad. Aangezien er een aantal serieuze kleppers bijzitten betreft het heel wat potentiële woningen. Nog steeds echter, zo lezen we in het voorontwerp van de beleidsnota wonen, heft Brugge slechts een kleine leegstandtaks.

Wat we daar ook lezen is dat de strijd tegen leegstand woningen moet helpen betaalbaar houden. In de praktijk lijkt het erop dat er steeds opnieuw gekozen wordt voor Hotels. Het verwaarloosde pand , Zeven Torentjes, wordt hotel. Huis D'Haenin de Moerkercke aan de Coupure gastenkamers en de Weylerkazerne is dus ook bestemd als Hotel.

Jong Groen! vindt dit ongehoord. Onder druk van het toerisme en tweede verblijven is Brugge de duurste centrumstad geworden om te wonen. Nieuwe hotels brengen geen meerwaarde voor de stad, ze verdelen enkel de aanwezige markt. Het toerisme mag de leefbaarheid van de stad niet aantasten en de Bruggeling verjagen. Wij vinden het dringend tijd dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt en een doortastend, creatief en aangepast woonbeleid voert. Niet enkel in woorden, maar eindelijk eens met daden.

Voor de Weylerkazerne stellen we heel concreet voor om hier starterswoningen te voorzien. Na Oostende is Brugge de snelst verouderende centrumstad. Bovendien zorgt de gezinsverdunning ervoor dat er ondanks de nulgroei bij de Brugse bevolking nood is aan meer woningen. Bijna 70% van de Brugse bevolking zijn een- of tweepersoonsgezinnen. Het woonpatrimonium in Brugge is hier helemaal niet aan aangepast en nog steeds op maat van het traditionele kerngezin.

Binnen deze groep een- of tweepersoonsgezinnen zijn de starters een kwetsbare groep. Zeker in de steden, waar hun sociologisch profiel veel zwakker is. Nochtans, door de lange wachttijden voor sociale huur, hebben ze zelden kans op een sociale huurwoning. Brugge moet hier dan ook zelf het heft in handen nemen en een intelligent doelgroepgericht beleid voeren. Want zonder jongeren heeft deze stad geen toekomst!

Sammy Roelant,
Jong Groen! Brugge

Enkele foto's:
Weylerkazerne

Weylerkazerne

Weylerkazerne

Weylerkazerne

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012