Vragen over vergunningsbeleid crematoria

06/02/2009 - Persmededeling

Vlaams parlementslid Vera Dua van GROEN! interpelleerde op 13 januari 2009, Minister Hilde Crevits CD&V over het vergunningsbeleid ten aanzien van nieuwe crematoria.

In haar betoog toonde Mevrouw Dua duidelijk aan dat er op vandaag meer behoefte is aan crematoria en dat er concrete bouwplannen zijn voor Kortrijk, Aalst, Leuven, Oostende.

Het valt Mevrouw Dua op dat men steeds blijft kiezen voor locaties in het midden van woongebieden. Er is absoluut geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke locatiekeuze !

Specifiek over Kortrijk zei Mevr. Vera Dua het volgende :
"In Kortrijk hebt u blijkbaar een vergunning goedgekeurd , overigens tot mijn grote verbazing. Daar wordt een crematorium gepland met woningen op minder dan 300 meter !" (Nog 58 huizen zijn voorzien op een nieuwe verkaveling op 100 meter. nvdr)

"Bovendien mag daar volgens de BPA-voorschriften de schouw niet hoger zijn dan 10 meter, wat meteen een grotere impact oplevert qua emissies. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich de universiteitscampus Hoog-Kortrijk, een sporthal, kleuter- en basisscholen en een groot aantal woonwijken. Dat is dus een totaal ongeschikte inplantingplaats !"

"Zoals gezegd, het blijft een verbrandingsoven met alle gevolgen van dien. Bij elk verbrandingsproces komen er giftige stoffen vrij. Zelfs als de opgelegde normen worden gerespecteerd, is er sprake van emissies van dioxines, kwik, Nox en fijn stof wat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid."

Op het einde van de interpellatie was parlementslid Vera Dua van GROEN! zeer ontgoocheld omdat er geen antwoord kwam op haar vragen o.a. " Of de minister het wenselijk achtte om crematoria te bouwen temidden van woonwijken ..."

Mevrouw Vera Dua zal nu haar "onbeantwoorde" vragen voorleggen aan Minister Dirk Van Mechelen.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012