Horizoncongres: De kracht van verbeelding

06/12/2008 - Persmededeling

Dit weekend namen meer dan 400 personen deel aan het horizoncongres van Groen! Dit congres had als doel het partijprogramma van Groen! klaar te stomen voor de volgende 20 jaar. Groen! wil immers nieuwe perspectieven aanreiken. De wereld botst op haar grenzen: er is de financiële crisis, de economische crisis, de energiecrisis en de klimaatcrisis, allen met zware sociale gevolgen. Groen! wil in deze barre tijden duidelijke alternatieven naar voor schuiven. Dit weekend ging Groen! de confrontatie aan met de toekomst. Groen! gelooft in een hoopvolle, schitterende toekomst.

De discussie werd opgedeeld in 3 blokken: zorg voor kwaliteit van leven, ecosteden en burgerschap en ten slotte: ecologische economie. In het eerste blok stemde het congres voor een uitbreiding van het sociale zekerheidsstelsel met een basisinkomen als sluitstuk, een voorstel ingediend door Gent. De onthaaste schooldag werd met een ruime meerderheid aangenomen. Concreet betekent dit dat de twee voorstellen nog verder worden uitgewerkt, in een eerste fase naar aanloop van de Vlaamse verkiezingen. Jong Groen!, de jongerenorganisatie van Groen! drong aan op een congres over Onderwijs. Ook dit voorstel werd goedgekeurd.

In het tweede blok koos Groen! voor ecosteden: verantwoordelijke steden die hun ecologische impact niet verhalen op andere niveaus of generaties. Een ecostad creëert de voorwaarden zodat iedereen zijn ecologische voetafdruk kan verkleinen op vier terreinen: energie (lage energiegebouwen en passiefwoningen), mobiliteit (een autoluwe stad), ruimtegebruik (geen uitwaaiering van de stad)- en grondstoffengebruik. Daarnaast koos het congres expliciet voor een versterking van het platteland. Groen! komt ook op voor volwaardig burgerschap en sociale stadsontwikkeling. Niet de prestigeprojecten maar de algemene kwaliteit van de woonwijken telt.

In het derde blok ecologische economie heeft het congres, na aandringen van Jong Groen!, zich uitgesproken om een groene New Deal een overkoepelende plaats te geven in het groene verhaal. In het ecologische economieverhaal vertrekt Groen! vanuit de grondidee dat er grenzen zijn aan de groei. We kunnen de financiële crisis, de economische crisis, de energiecrisis en de klimaatcrisis waarin we ons vandaag bevinden niet oplossen met het denken van gisteren. We hebben niet meer van hetzelfde nodig, we hebben een diepgaande groene transitie nodig, en dat is de essentie van de groene New Deal. Onze maatschappij moet inderdaad gaan voor meer hernieuwbare energie en ecologische innovatie, en essentieel is dat er meer ruimte komt voor starters en pioniers, die ecologische duurzaamheid als uitgangspunt hebben.

Zaterdagavond stemde het congres ook over de Europese kandidaten. Bart Staes werd met bijna unanieme meerderheid verkozen als nieuwe Europese lijsttrekker. Joke Van de Putte, actief bij de Federatie van de Jonge Europese Groenen, zal als tweede op de lijst staan. Zij krijgen een duwtje in de rug van Vera Dua, Vlaamse parlementslid en gemeenteraadslid in Gent. Wouter Van Besien, huidig ondervoorzitter van Groen! werd verkozen als eerste opvolger. In zijn kielzog werd Eva Lauwers, voorzitter van Jong Groen! Brussel verkozen.

De beide speeches van voorzitster Mieke Vogels en de nieuwe Europese lijsttrekker Bart Staes, de volledige congrestekst, alle amendementen, zowel uitgeschreven als in live streaming, kan u vinden op www.groen.be/horizoncongres en rustig opnieuw nalezen en bekijken. Vanaf maandag kan u op de site ook een sfeerreportage bekijken.

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012