Koopkracht onder druk

28/10/2008 - Persmededeling

De koopkracht van vele gezinnen staat onder druk. De prijzen van energie, voedsel of de huur van een woning stegen de afgelopen maanden sterker dan de lonen en de uitkeringen. Zeker onderaan de inkomensladder, maar ook bij steeds meer gezinnen uit de middengroepen weegt het koopkrachtverlies. Het aantal mensen met energieschulden, huurachterstal of betalingsproblemen neemt toe.

De financiële crisis versterkt de onzekerheid en zal gevolgen hebben voor de ganse economie. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit zal resulteren in een toename van de werkeloosheid en verder verlies van koopkracht.

Wat betekent dit nu voor concrete gezinnen? De afgelopen maanden contacteerde Groen! in West-Vlaanderen verschillende gezinnen om te horen hoe zij de prijsevoluties ervaren.

"Uit de verhalen komen duidelijke lijnen naar voor", stelt Wouter De Vriendt. "Gezinnen voelen koopkrachtverlies. Ze moeten bezuinigen, verschuiven hun consumptiepatroon, sparen minder of ontsparen zelfs. En vooral: er is een groeiende onzekerheid over de toekomst. Zeker voor gezinnen met een uitkering en &eactute;énoudergezinnen weegt het koopkrachtverlies zwaar."

"Ook de gestegen energiekosten wegen zwaar door", aldus Wouter De Vriendt. "Toch zijn de mogelijkheden tot energiebesparing zelden uitgeput. Maar ze vereisen investeringen die de gezinnen niet aankunnen of er ontbreekt de kennis over de mogelijke besparingen."

Tegen die achtergrond vraagt Groen! vijf koopkracht-enveloppes die het sociaal beleid versterken en de koopkracht van zowel kwetsbare als modale gezinnen beter beschermen.

  1. Als eerste staat energiebesparing zonder comfortverlies centraal. Twee pijlers: energie-investeringen laten voorfinancieren en energie-audits voor alle woningen van mensen met een minimumuitkering.
  2. Een inhaalbeweging voor de kinderbijslagen om de koopkrachtproblemen van gezinnen met kinderen te beperken.
  3. Groen! wil ten derde de belastingverminderingen onmiddellijk doorrekenen in het loon.
  4. Ten vierde wil Groen! alle uitkeringen welvaartsvast maken en moeten de laagste uitkeringen boven de Europese armoedegrens komen (zie wetsvoorstel Groen!).
  5. Ten slotte eist Groen! een plafonnering van de woekerintresten.

De vijf koopkracht-enveloppes van Groen! zijn cruciaal voor sociaal kwetsbare gezinnen, maar zetten ook doorsnee gezinnen op weg naar een betere bescherming van hun koopkracht. "Ten slotte voorkomen zij dat meer gezinnen in armoede belanden," besluit Wouter De Vriendt.

In de komende weken worden onze voorstellen verder uitgewerkt en neergelegd in het parlement.

Wouter De Vriendt,
Kamerlid Groen!

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012