Technische dienst van Provincie West-Vlaanderen voortaan ook op trage wegen

26/06/2008 - Persmededeling

Voorstel van Groen! om een deel van de provinciale technische Dienst Wegen om te vormen tot specialisten van de trage wegen is aanvaard.
In de provincieraad van deze namiddag 26 juni 2008, is de raad ingegaan op het voorstel van de Groen! provincieraadsfractie om het beleid rond de trage wegen naar een hoger niveau te brengen. Aanleiding is de overname van de provinciewegen door het Vlaams Gewest. Deze beslissing die eind dit jaar vorm krijgt, zorgt ervoor dat de provincie met een aantal personeelsleden zit die een andere taakinvulling moeten krijgen, daar de Vlaamse Overheid dit personeel niet overneemt.

Via het kerntakendebat is ondertussen beslist dat het de taak van de provincies is om de trage wegen op voordracht van de gemeenten al dan niet af te schaffen of te verleggen. Vandaar dat Groen! reeds in februari van dit jaar het voorstel heeft gelanceerd in de provincieraad om een deel van het personeel om te vormen tot specialisten van de trage wegen.

Het hoeft één betoog dat de meerwaarde van het behoud van de trage wegen zich op het vlak van recreatie en duurzame mobiliteit bevindt. "Vandaag de dag worden deze trage wegen veelvuldig gebruikt door fietsers, ruiters en wandelaars. Wat de vragen zullen zijn over 15 of 30 jaar kunnen we nu nog niet inschatten, maar het is zeker dat de trage wegen er een duidelijke rol zullen in spelen," aldus Marc Vanpaemel, fractieleider voor Groen! in de provincieraad.

"Vandaag is de deputatie via haar gemotiveerd antwoord dan ook ingegaan op het voorstel van Groen! om al een aantal personeelsleden deels te laten werken rond het trage wegen beleid" voegt Maureen Lievyns, Groen!-provincieraadslid eraan toe. Naast de digitalisering van de atlas der buurtwegen, maakt de provincie nu aanstalten om een actiever beleid te gaan voeren rond de trage wegen.

De provincieraadsfractie van Groen!
Marc Vanpaemel 0475/24 27 57
Maureen Lievyns

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012