Geen rally van Ieper door bebouwde kom

19/06/2008 - Persmededeling

Burgemeesters van Heuvelland en Mesen gedragen zich onverantwoordelijk, Groen! steunt negatief advies van de gouverneur

Burgemeester Heens van Heuvelland en Burgemeester Evrard van Mesen zijn vragende partij om een snelheidsproef van de Ieper Westhoek Rally door de bebouwde kom van respectievelijk Wulvergem en Mesen te laten lopen.

Het Koninklijk Besluit van 28 november 1997, opgemaakt na het dodelijke ongeval in Boezinge, bepaalt in artikel 7 § 2 nochtans dat het parcours om veiligheidsredenen niet door een bebouwde kom mag lopen. Dit werd nog eens bevestigd door de circulaires OOP-25 van 15 december 1997 en OOP-25 bis van 3 juli 1998.

Tot nu toe passeerde de rally van Ieper door twee dorpskommen in Heuvelland: Kemmel en Nieuwkerke. Dit kon omdat, in weerwil van het Koninklijk Besluit en de circulaires, door de rally commissie telkens een uitzondering werd goedgekeurd.

Dit jaar zijn echter twee nieuwe dorpskommen opgenomen in het parcours: Wulvergem in Heuvelland en Mesen. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft een negatief advies uitgebracht. Hij vindt dat de rally niet door twee bijkomende dorpskommen mag en tot nu toe heeft hij het globale veiligheidsplan niet goedgekeurd. De burgemeesters van beide gemeenten vragen nu aan de gouverneur om zijn mening te herzien.

Het standpunt van Groen! is duidelijk: een rally hoort niet thuis in een bebouwde kom. Wij verzetten ons tegen de uitzonderingen en zeker tegen de nieuwe aanvraag van de beide gemeenten. "Een race doorheen een bebouwde kom is gekkenwerk. Er worden totaal zinloze veiligheidsrisico's genomen. Het standpunt van beide burgemeesters is simpelweg niet te begrijpen", stelt Groen! Kamerlid Wouter De Vriendt.

Wouter De Vriendt zal de gouverneur aanschrijven om op zijn standpunt te blijven en al het nodige te doen om de race doorheen de bebouwde kom te verhinderen. Hij zal ook de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ondervragen om een algemeen verbod te krijgen op autoraces in de bebouwde kom.

Wouter De Vriendt, Groen! Kamerlid, 0497 46 65 86
Kathleen Bevernage, streekverantwoordelijke Groen! Westhoek
Ivan Lahousse, voorzitter Groen! West-Vlaanderen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012