Sluipende start realisatie transportzone LAR zuid

21/03/2008 - Persmededeling

De afbakening van een nieuwe transportzone ten zuiden van de huidige LAR was een heet hangijzer bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk in de periode 2005-2006.
De site LAR zuid aan de overkant van de E17 werd uiteindelijk afgebakend, maar met de belofte van de Vlaamse Regering om een bijkomende studie op te maken die objectief moest onderzoeken welke locaties voor deze uitbreiding de beste keuze was. Was dit niet het geval, dan zou deze beslissing herzien worden.
Deze studie is er al ettelijke maanden, de conclusie is duidelijk: LAR zuid is niet de beste keuze.

Dit leidde tot nu toe nog niet tot enig initiatief van de Vlaamse Regering. Spijtig genoeg kan hetzelfde niet gezegd worden van de realisatie van het project. De Raad van bestuur van Leiedal stelt immers voor om de nodige procedures voor de aankoop of onteigening van de gronden in de komende maanden op te starten. Dit werd door Groen! vernomen op de raad van beheer van de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij), die deel uitmaakt van de begeleidingsgroep voor het project.

Op die manier maakt een verbroken belofte van de Vlaamse regering de realisatie van de transportzone mogelijk, ondanks het talrijke protest, van bewoners, landbouwsector en milieubeweging.
Groen! vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om de procedure voor de opmaak van een RUP voor de herbestemming van de zone LAR zuid tot agrarisch gebied op te starten.

Of is het ook op Vlaams niveau de gewoonte van de traditionele partijen om gedane beloftes opnieuw in te slikken?

Jef Tavernier
Vlaams Parlementslid

Maureen Lievyns
Provincieraadslid
0499391325

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012